ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, L. Kuby 48, České Budějovice
FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ROZLOUČENÍ 9.ROČNÍKŮ


     Letos naši školu opouští tři deváté třídy. Protože tu téměř všichni strávili část svého života, rádi by se rozloučili se svými spolužáky, učiteli a všemi, kteří s nimi těch 9 let na naší škole prožili. Přečtěte si jejich proslovy a prohlédněte jejich fotografie.
    Všem žákům přejeme hodně úspěchů v dalším studiu, mnoho štěstí v osobním životě a hezké vzpomínky na naši školu.
PROSLOV 9A      VIDEO 9A
foto


PROSLOV 9B     
foto


PROSLOV 9C      fotogalerie
foto

aktualizováno: červen 2017


ATLETICKÁ OLYMPIÁDA 4. A 5. ROČNÍKŮ


      V závěru školního roku 26. června se jako již tradičně uskutečnila atletická olympiáda žáků 4. a 5. tříd. Uvádíme umístění nejlepších závodníků v jednotlivých disciplínách:
Hod medicinbalem:
1. Tomáš Brichta 5.A 2. Oliver Kristínek 4.C 3. Jakub Horejš 5.B
1. Magdaléna Budínová 5.B 2. Barbora Kubánková 5.A 3. Michaela Kosařová 5.A
Skok daleký:
1. Tomáš Brichta 5.A 2. Onřej Buchar 5.A 3. Martin Tengl 4.A
1. Barbora Kubánková 5.A 2. Rozálie Pokorná 5.B 3. Eva Kloubová 5.B
Sprint:
1. Vojtěch Janoušek 4.C 2. Matěj Šefr 4.B 3. Martin Tengl 4.A
1. Barbora Kubánková 5.A 2. Eva Kloubová 5.A 3. Rozálie Pokorná 5.B
Vytrvalostní běh:
1. Ondřej Buchar 5.A 2. Tomáš Brichta 5.A 3. Matěj Šefr 4.B
1. Barbora Kubánková 5.A 2. Michaela Kosařová 5.A 3. Jana Kopecká 4.C
Čtyřboj:
1. Tomáš Brichta 5.A 2. Matěj Šefr 4.B 3. Ondřej Buchar 5.A
1. Barbora Kubánková 5.A 2. Michaela Kosařová 5.A 3. Sofia Voldřichová 4.C

aktualizováno: 30.6. 2017       fotogalerie


Cambridgeské zkoušky YLE Starters, Movers a Flyers


obrazek        Dne 28.6.2017 převzalo třicet dva chlapců a děvčat z naší školy od ředitelky Britského centra JU PhDr. Ivany Šamalíkové ocenění za úspěšné složení cambridgeských zkoušek YLE Starters, Movers a Flyers.
     Slavnostního předávání certifikátů v Britském centru JU se zúčastnil ředitel školy Mgr. Kůs , paní učitelky Mgr. Latková, Mgr. Pekočová, Mgr. Broukalová a rodiče dětí. Jak zmínila paní ředitelka Britského centra JU : „ Když je dobrá spolupráce mezi vedením školy, učiteli, rodiči, žáky a námi, Britským centrem, kruh se uzavře. Výsledkem jsou certifikáty dětí s výborným prospěchem.“ Vedení školy děkuje Britskému centru za spolupráci, pí učitelkám za přípravu ke zkouškám a všem dětem děkuje za reprezentaci školy a blahopřeje ke krásným výsledkům.
žáci, kteří složili zkoušky

aktualizováno: 29.6. 2017       fotogalerie


6.B - Fyzika na Lanovce (PF JČU - katedra aplikované fyziky)


obrazek        27.6.2016 jsme se zúčastnili příjemné a poznávací akce FYZIKA NA LANOVCE.
     Věnovali se nám s velkou péčí a ukázali spoustu zajímavých pokusů. Děkujeme za poučné a příjemně strávené dopoledne členům katedry aplikované fyziky a já i osobně našim zvídavým žákům. Někteří překvapili kolegy z fakulty svými znalostmi a odnesli si malé dárky za vědomosti a zájem o fyziku.
     Přeji všem krásné prázdniny plné novým poznání a hlavně zážitků. Mgr.Milan Kramár

aktualizováno: 28.6. 2017       fotogalerie


Literárně-výtvarná soutěž na téma "Co je agrese?"


obrazek         Chceme Vám pogratulovat k úspěšnému umístění vaší žákyně Dagmar Jirouškové v naší literárně-výtvarné soutěži na téma "Co je agrese?". Zároveň si velmi vážíme Vašeho zájmu a spolupráce s naší organizací. Doufáme, že se příští rok opět zapojíte do dalšího ročníku soutěže. Můžeme Vám slíbit, že bude ve hře opět zajímavé téma i atraktivní ceny.
      Mnoho dalších podobných úspěchů THEIA - krizové centrum, o. p. s.

aktualizováno: 28.6. 2017       fotogalerie


Ústřední kolo Soutěže v programování 2017


obrazek         Ve dnech 23. - 25.6.2017 se konalo Ústřední kola Soutěže v programování 2017, do kterého postoupilo poze 13 žáků 2. stupně z celé České republiky.
     Mezi soutěžícími byl i náš žák Matyáš Hronek 6.B, který se ve velké konkurenci převážně starších programátorů umístil na 11. místě.
     Děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy!!
výsledková listina
zadání

aktualizováno: 28.6. 2017       fotogalerie       fotogalerie 2


Ornitologická vycházka


obrazek        Ve středu 21. června jsme s žáky z osmých tříd navštívili Vrbenské rybníky. Měli jsme obrovské štěstí, protože jsme mohli pozorovat vzácné kolpíky a kvakoše, racky, husy velké, potápky roháč i černokrké. Kromě ptactva jsme narazili na užovky, brouka roháče, vážky...
      Vycházka se velice vydařila. Březinová Hana

aktualizováno: 27.6. 2017       fotogalerie


Výlet 6.B - grafitový důl. Č.Krumlova


obrazek         Ve čtvrtek 22.6. se 6.B vydala na výlet do Českého Krumlova.
     Příjemné ochlazení v třicetistupňových vedrech poskytl grafitový důl, obveselení pak zrcadlové bludiště.

aktualizováno: 23.6. 2017       fotogalerie


Ocenění žáci na magistrátu města České Budějovice


obrazek         Nejlepěí žáci základní škol převzali ve středu 22.6. ocenění za své úspěchy ve školním roce 2016/2017 z rukou 1. náměstka primátora Mgr. Petra Podholy.
Z naší školy byli oceněni:
Jan Franěk 9.A za úspěchy v matematice
Dagmar Jiroušková 6.B za úspěchy v oblasti literární
MatyášHronek 6.B, Tobiáš Brode 5.A, Daniel Stránský 4.V za úspěchy v programování

Všem oceněným gratulujeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy!!

aktualizováno: 23.6. 2017       fotogalerie


Školní výlet 8.A


obrazek         Ve dnech od 18. 6. do 20. 6. 2017 třída 8. A strávila společně tři dny v chatové osadě Budín u Žirovnice.
     Už od začátku výletu byla veliká legrace. (Chtěli jsme si sami vařit a v chatkách byly jen vařič a lednice, ale my jsme si poradili a vše zvládli).
     Během prožitých dnů jsme hráli hry, sportovali, vařili. Večer jsme opékali buřty u táboráku, kde jsme i zpívali.
     Každé odpoledne jsme se také koupali v místním rybníku Budín, protože po celou dobu jsme měli nádherné počasí.
     Na závěr výletu jsme se šli podívat na zámek v Žirovnici, kde jsme náš výlet zakončili, a potom už jsme jeli vlakem zpátky do Českých Budějovic.
     Třída 8. A děkuje paní učitelce Kvitové a Dušanovi za to, že s námi chtěli jet na výlet a doufáme, že pojedeme i příští rok.
     Dominik Šrámek a Jan Kolář za třídu 8. A

aktualizováno: 23.6. 2017       fotogalerie


Výstava Příběh města České Budějovice


obrazek         Třída 8.B navštívila v rámci výuky dějepisu muzeum - výstavu Příběh města České Budějovice.
     Všichni plnili zadané úkoly, vyplňovali pracovní listy, skládali ​ a hledali a dozvěděli se plno nových a zajímavých​ informací o našem městě. Někteří si vyzkoušeli i drátěnou košili nebo část brnění.
      M.Kopsová​

aktualizováno: 20.6. 2017       fotogalerie


Fotografie 3.C


Příprava pokrmů 3.C FOTOGALERIE
Keramika- den matek , těžítka, směs FOTOGALERIE
M- osová souměrnost z kostek 3.C FOTOGALERIE
Pokusy- duha a sopka 3.C FOTOGALERIE

aktualizováno: 26.6. 2017

Dobrodružství s technikou


obrazek         Ve čtvrtek 15. června vyrazily třídy 5. A a 5. B na Výstaviště na interaktivní výstavu Dobrodružství s technikou. Na první pohled se zdálo, že se toho do jejich haly moc nevejde. Když jsme ale vstoupili, věděli jsme, že dvě hodiny budou málo. Prošli jsme si halu a zkoušeli si různé pokusy, hráli různé soutěže a vyzkoušeli jsme si, jak se cítí ti, co jsou opilí. Na konci jsme si vzali Hitradio klobouky a balonky. Moc se nám tam líbilo.
      Jan Slavětínský 5. A

aktualizováno: 19.6. 2017       fotogalerie


TŘÍDNÍ VÝLET ČTVRTÝCH ROČNÍKŮ


obrazek         Středa 14. 6. – třídní výlet. Cílem naší cesty byla návštěva botanické zahrady, podzemních chodeb a vyhlídkové věže Kotnov v Táboře.
Ráno nikdo nezaspal, počasí bylo „výletní“ jako na objednávku a cesta i s malým zpožděním autobusu při odjezdu od školy, probíhala hladce. Program byl časově náročný, ale vše jsme úspěšně zvládli a ke škole jsme přijeli tak, jak jsme si naplánovali. Všichni vystupovali z autobusů příjemně unaveni, ale plni zážitků z dnešního výletu.
A co napsaly děti k výletu samému?
„…Mně se líbilo, když jsme jeli autobusem a hráli jsme s kamarády různé hry…“
„…Tábor je samo o sobě pěkné město…V Táboře to stálo za to.“
„…Byli jsme v botanické zahradě, kde mají strom z doby dinosaurů…“
„…Tábor byl založen roku 1420, pět let po upálení Jana Husa…“
„…Podzemní chodby jsou 8 metrů pod zemí…V chodbách byla zima, tak jsme si měli obléci bundy…V chodbách pod Táborem to bylo strašidelné…“
„…Pak jsme šli na vyhlídkovou věž, ale já jsem si zadřela třísku pod nehet, takže jsem si to moc neužila…“
„…Na Kotnově jsem koupila dárek pro sestru. Moc jsem si ten výlet užila.“
„…Na výletě se mi moc líbilo, dozvěděl jsem se hodně zajímavých věcí potřebných pro vlastivědu i přírodovědu…“

aktualizováno: 19.6. 2017       fotogalerie


Klub zábavné logiky


obrazek         V roce 2017 zahájil náš klub zábavné logiky svou činnost. Užili jsme si za tu chvilku spoustu zábavy a poznali nové a zajímavé informace.
     Náš letošní školní průlet světem robotiky jsme zakončili jaksepatří vesele a oslavně...přeji všem krásné a veselé prázdninové zážitky....Ahoj všem...
Milan Kramár

aktualizováno: 16.6. 2017       fotogalerie


METEOR CUP 2017


obrazek         Oddíl MG TJ Meteor zve srdečně všechny kamarádky a kamarády, příznivce a fanoušky MG na tradiční závod moderní gymnastiky „ Meteor cup“ v základním a kombinovaném programu.
     Přijďte se s námi rozloučit s úspěšnou jarní sezonou v sobotu 17.6. od 9.30 do 14.00 hodin do haly SK Meťák v areálu TJ Meteor – Rožnov.
     Těšíme se na vás!
     Gymnastky TJ Meteor

aktualizováno: 15.6. 2017


Výlet do Rakouska.


obrazek         V pátek 9.června 2017 se uskutečnil výlet do Rakouska. Navštívili jsme městečko Weitra a přírodní park Naturpark Blockheide v Gmündu.
     Počasí se nám vydařilo, celý den svítilo sluníčko. Z vyhlídkové věže uprostřed parku bylo vidět až do Čech.
     Výlet se vydařil a věříme, že byli všichni spokojeni.
     B.Šmídová, M.Posedělová

aktualizováno: 12.6. 2017       fotogalerie


Velký úspěch našich žáků!!!!!


obrazek         Dne 7.6.2017 se uskutečnilo republikové finále základních škol v atletické soutěži Pohár rozhlasu konané v Kladně.
     Naši mladší žáci sem postoupili jako vítězové z krajského kola v Táboře.Dalším rozhodujícím kritériem pro účast na republikovém kole, byly dosažené body podle nichž postupovalo pouze 8 škol ze 14 krajských vítězů.V Kladně se utkalo v každé kategorii 8 základních škol.
     Za naši školu závodili: Zdeněk Šantrůček, Adam Vender, Jakub Vaňata, Jiří Dolejší, Lukáš Vačkář, Jiří Tíkal, Jan Novák. Bohužel z důvodu nemoci nám chyběl Ondra Doucha.
     Naši žáci vybojovali krásné 5.místo. Je to veliký úspěch,který se zatím nikomu nepovedl.
     Všem moc děkuji za skvělou reprezentaci školy a výkony, které v soutěži podali.
     Skolková Hana

aktualizováno: 9.6. 2017       fotogalerie


Národní kolo Baltie 2017


obrazek         Dne 9.6. se konalo národní kolo mezinárodní soutěž Baltie 2017 - opět na naší škole a naše výsledky jsou vynikající - získali jsme zlato ve 3 kategoriích ze 4!!

     Kategorie A (1.-3. ročník):
1.místo Ondřej Ryjáček 3.B (19. místo v mezinárodním srovnání ze 120 soutěžících),
4. místo Daniel Petrů 3.B (25. místo v mezinárodním srovnání ze 120 soutěžících),
7. místo Viktor Vítovec 3.A (86. místo v mezinárodním srovnání ze 120 soutěžících)
     Kategorie B (4.-6. ročník):
1.místo Matyáš Hronek 6.B (4. místo v mezinároním srovnání z 356 soutěžících),
5. místo Alex Tušl 6.B
(36. místo v mezinároním srovnání z 356 soutěžících),
6. místo Tobiáš Brodec 5.A (60. místo v mezinároním srovnání z 356 soutěžících),
8. místo Daniel Stránský 4.C (66. místo v mezinároním srovnání z 356 soutěžících),
     Kategorie C (7.-9. ročník):
1.místo Jakub Haymann 8.C (7. místo v mezinároním srovnání ze 140 soutěžících).
celkové výsledky národního kola
Všem našim soutěžícím děkujeme za vzornou reprezentaci školy a gratulujeme k vynikajícím výsledkům!!

aktualizováno: 9.6. 2017       fotogalerie


MINIVOLEJBAL ZŠ 2016/17


obrazek         V letošním školním roce jsme opět poctivě trénovali volejbal trojek, který přinesl po čtyřech turnajích ovoce.
     Krásné 2. místo z 25 družstev obsadili chlapci ve složení Tomáš Brichta (5.A), Matěj Černý (5.A) a Tomáš Johaník (5.B). Toto družstvo doplňoval ve třetím turnaji také Kryštof Našinec (4.A).
     Ostatní družstva obsadila 8., 11. a 19. místo.
     Všem hráčům děkuji za vzornou reprezentaci školy. M. Figallová

aktualizováno: 9.6. 2017       fotogalerie


Exkurze 8. tříd v rámci predmetu Biologie člověka.


obrazek

aktualizováno: 9.6. 2017


Práce žáků třídy 5.B, pracovní činnosti


obrazek  obrazek   obrazek

aktualizováno: 6.6. 2017       fotogalerie


SBĚROVÁ AKCE – VYHODNOCENÍ


obrazek         V letošním školním roce jsme do sběrných surovin odevzdali téměř 5 000 kg starého papíru. Nejvíce papíru odevzdali žáci ze 4.C - 1 025 kg, z 5.A 548 kg, ze 4.A 439 kg. Loňské první místo obhájil Pavel Jouza ze 4.C, který přinesl 304 kg sběru, Adéla Švandrlíková z 2.A 220 kg a Daniel Špaček z 7.B 152 kg.
     Nejúspěšnější třídy a nejpilnější sběrači byli odměněni. Za získané peníze jsou pořizovány knihy ke společnému čtení ve třídě.

aktualizováno: 6.6. 2017       fotogalerie


1. ČERVEN ve 4. třídách


obrazek         Den dětí jsme si ve čtvrtých třídách příjemně užili. Část výuky probíhalo na školním dvoře, kde měli žáci možnost zopakovat si vědomosti z přírodovědy, vlastivědy, dopravní výchovy,… Přálo nám i počasí a když se k tomu přidá i drobná sladká odměna, která čekala v závěru výukového bloku na každého, bylo to prima dopoledne!

aktualizováno: 6.6. 2017       fotogalerie


Atletické republikové finále dne 6.6.


Přímý přenos na ČT sport
Sledujte přímé vstupy ČT z atletického republikového finále dne 6.6. na ČT sport v časech: 11:30 – 12:05h, 12:50 - 13:10h
ONLINE přenos
Sledujte online přenos z atletického republikového finále dne 6.6. v čase od 11.00 – 16.45 hodin na www.sportovniligazs.cz
FACEBOOK
Lajkujte naši facebookovou stránku a hlavně sledujte výsledkové zpravodajství z republikového finále na FB SLZŠ www.facebook.com/sportovniligazs

aktualizováno: 5.6.2017


Schůzka rodičů budoucích prvňáčků


     7. června v 16.00 se uskuteční v učebně 4.B schůzka rodičů budoucích prvňáčků.
POZVÁNKA PRO RODIČE.
Své dotazy nebo nejasnosti pište na kabelova@zsroznov.cz.
Děkujeme Vám a těšíme se na budoucí spolupráci.

aktualizováno: 5.6.2017


Výlet prvních tříd do ZOO


obrazek        V pátek 2.6.2017 se první třídy vypravily do ZOO Hluboká nad Vltravou.
     Návětěvu ZOO jsme zahájili divadelní pohádkou o čápech, po prohlídce a zkoumání živých zvířat došlo i na nákupy suvenýrů a občerstvení.
     Akce se vydařila a všechny děti byly spokojené.

aktualizováno: 5.6. 2017       fotogalerie


Lehkoatletické přebory školy 30.6.2017


obrazek  obrazek   obrazek

aktualizováno: 1.6. 2017       fotogalerie bude postupně doplňována


Pohár rozhlasu - krajské kolo


obrazek  obrazek   obrazek

aktualizováno: 2.6. 2017       fotogalerie


Akce školy v červnu


obrazek   1.6. - Projekt Planeta 3000 - Brazílie - 6.a7.tř.
2.6. - Angličtina s rodilým mluvčím - 2.tř.
2.6. - Dětský den - 2.tř.
2.6. - Zoo Hluboká - exkurze - 1.tř.
6.6. - Pohár rozhlasu - celorepubliková soutěž, Kladno
7.6. - Schůzka rodičů budoucích 1.tříd
7.6. - Turnaj v minivolejbale - 1.st
8.6. - Výstava Body Praha - exkurze - 8.tř.
9.6. - Jazyková exkurze Rakousko - 8.,9.tř.
9.6.,10.6. - Baltie 2017 - národní kolo
14.6. - Školní výlet - Tábor - 4.tř.
19.6.-20.6. - Školní výlet - 8.A
20.6. - Školní výlet - 8.B - lanové centrum
21.6. - Školní výlet - 7.A - Dívčí kámen
21.6. - Předávání ocenění "Úspěšný žák školy" - Magistrát města
21.6. - Vyhlášení soutěře Co je agrese(D.Jiroušková) - Magistrát města
22.6. - Školní výlet - Český Krumlov - 6.B
22.6. - Školní výlet - Dívčí kámen - 7.A.
22.6. - Návštěva knihovny - 1.tř
22.6. - Školní výlet - Třeboň- 9.C
22.6. - Školní výlet - Zeměráj Kovářov- 5.tř.
23.6. - Muzeum čokolády - exkurze - vybraní žáci 9.tř.
23.6.-25.6. - Ústřední kolo v programování - Matyáš Hronek
23.6. - Muzeum čokolády - exkurze - vybraní žáci 9.tř.
26.6. - Návštěva knihovny - 3.tř.
27.6. - Školní výlet - Zeměráj Kovářov- 3.C
28.6. - Návštěva knihovny - 1.tř
28.6. - Spaní ve škole - 3.C
28.6. - Předávání certifikátů zkoušek AJ YLE - 3.C
27.6.-28.6. - Výlet - sjezd Vlatavy - 8.C, 9.A
29.6. - Filmové představení - kino Kotva - 3.,4.,5.tř.
27.6. - Školní výlet - Lanové centrum Máj- 9.B
30.6. - VYSVĚDČENÍ

aktualizováno: 31.5.2017


Výlet 3.B


skola      Vlnu výletů spustila 3.B v pátek 12.května. Vypravili jsme se vlakem na dobrodružný výlet na Dívčí Kámen. Společně s instruktorkou Nikčou z Cassiopei jsme se přenesli do minulosti. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí o Keltech, Rožmbercích, květinách i kamenech. Někteří z nás našli v řece i vzácný český granát.
      Výlet jsme si za příjemného počasí krásně užili.

aktualizováno: 31.5.2017       fotogalerie


JARNÍ POHÁR MĚSTA PLZNĚ 22.4. 2017


skola      Po velikonoční přestávce pokračovaly závodnice MG další sérií závodů.
     Jarního závodu v Plzni se účastnilo 128 závodnic Základního programu a závodnic Kombinovaného programu z 10 oddílů Čech a Moravy.
     Získali jsme celkem 11 medailí v 7 kategoriích.
     Celý článek čtěte ZDE

aktualizováno: 30.5.2017       fotogalerie


Baltie 2017 - krajské kolo

soutez        Dne 18.5. se konalo regionální soutěže Baltie 2017.
Výsledky:
Kategorie A: 1. místo Daniel Petrů (3.B), 2. místo Ondřej Ryjáček (3.B), 3. místo Viktor Vítovec (3.C)
Kategorie B: 1.místo Matyáš Hronek (6.B), 3. místo Tobiáš Brodec (5.A), 4. místo Adam Primus (6.A), 5. místo Daniel Stránský (4.B)
Kategorie C: 1.místo Jakub Haymann (8.C)
Vítězům gratulujeme!!!

aktualizováno: 14.4.2016


Atletika 10. a 11.5.2017


obrazek  obrazek   obrazek

aktualizováno: 22.5. 2017       fotogalerie


Matematická soutěž PYTHAGORIÁDA - okresní kolo


soutez         Okresní kolo - 17.5.:
     5. třídy - 17 žáků - 7 úspěšných řešitelů (10 a více bodů)
15.-29. místo Markéta Čápová, Adéla Chvalová, Jan Slavětínský, Jakub Zemen (12 bodů)
30.-45. místo Tomáš Brichta (11 bodů), 46.-62. místo Zdeněk Chval, Tomáš Johaník, (10 bodů)

63.-71. místo Linda CHovancová, Rozálie Pokorná (9 bodů), 72.-81.místo Michal Kalina, Beáta Smržová (8 bodů), 82.-90.místo - Tobiáš Brodec, Ondřej Buchar, Magdalena Budínová (7 bodů), 91.-93. místo Dan Bronec (6 bodů), 96.místo Tomáš Vacikar (4 body), 97.-98. místo Rozílie Šeborová (3 body)
     6. třídy - 2 žáci - žádný úspěšný řešitel (10 a více bodů)
26.-31. místo Matyáš Hronek (9 bodů), 74.-82. místo Adam Primus (5 bodů)

aktualizováno: 19.5.2017


MLADÝ PROGRAMÁTOR 2017 - celostátní kolo


skola        Ve dnech 12.-14.5. probíhalo na naší škole celostátní kolo soutěže MLADÝ PROGRAMÁTOR 2017. Sjelo se přes 70 nejlepších programátorů z České republiky a soutěžili v programu Baltík ve 3 věkových kategoriích: kategorie A - 1. stupeň, kategorie B -2. stupeň a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, kategorie C - studenti středních škol
     Soutěž zahájil ředitel školy Mgr. Miroslav Kůs a Ing. Adolf Lísal z Magistrátu města České Budějovice. Pak následoval program: vystoupení Školy sportu v Českých Budějovicích vedené paní Monikou Bublíkovou, nápadité vystoupení karatistů a mažoretek. Pak proběhlo vyhodnocení regionálních kol soutěže a vyhodnocení celoroční soutěže Baltíkoviny.
     V sobotu proběhla vlastní soutěž: po rozboru úloh měli žáci v průběhu 3 hodin naprogramovat tři úlohy s odstupňovanou obtížností, jedním z úkolů bylo naprogramovat variantu hry Word Pix. V podvečerních hodinách proběhla doplňková soutěž pro družstva, ve které soutěžící poznávali pamětihodnosti města Českých Budějovic, orientovali se pomocí GPS a v QR kodech měli zadané soutěžní úkoly.
     V neděli za přítomnosti zástupkyně školy Mgr. Romany Kábelové proběhlo vyhodnocení soutěže a předání hodnotných cen a pohárů, které jsme získali díky sponzorským darům Města České Budějovice, Nadačního fondu Avast, firmám Eon, Madeta a dalším.
     A jak dopadli naši žáci?
Kategorie A (1.stupeň, 20 týmů): výborné 4. místo Tobiáš Brodec 5.B. 8. místo tým Daniel Stránský, Jiří Gasseldorfer (4.C), 10. místo tým Ondřej Buchar, Jan Slavětínský (5.A), Matěj Haymann (5.C), 11.místo tým Patrik Staes, Tomáš Brichta (5.A), Kristýna Staesová (4.B), a 12. místo tým Ondřej Ryjáček, Daniel Petrů (3.B),
Kategorie B (2.stupeň, 20 týmů): vynikající 1. místo Matyáš Hronek 6.B (v týmu s Janem Koškou), 8. místo tým Jakub Haymann (8.B), Matyáš Šíp (8.A), Jan Franěk (9.A)
Všem gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci školy!

aktualizováno: 15.5.2017      fotogalerie


JARNÍ POHODA - ZÁVOD ZPMG a KPMG - 8.4. 2017 Tábor


V sobotu 8.4. pořádal GSK Tábor závod základního a kombinovaného programu moderní gymnastiky. Závodů se zúčastnilo rekordních 171 závodnic z 9 oddílů Čech.
Gymnastky Meteoru vybojovaly v Táboře 17medailí !!!
Všem blahopřejeme a přejeme úspěšnou jarní sezonu.
     Celý článek čtěte ZDE

aktualizováno: 15.5.2017      fotogalerie


Mc Donald´s Cup kategorie B


skola        Dne 28. 4. 2017 se na naší škole uskutečnilo školní kolo Mc Donald´s Cupu kategorie B (4. a 5. ročníky). První místo si vybojovala třída 5. A., na druhém místě skončila třída 5. C. a třetí místo obsadila třída 4. C. Nejlepší hráči poté reprezentovali školu na okresním kole.
     Dne 4. 5. 2017 se konalo okresní kolo Mc Donald´s Cupu kategorie B. Žáci naší školy se umístili na krásném druhém místě ve skupině, ale bohužel do semifinále nepostoupili. Všem hráčům děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

aktualizováno: 10.5.2017      fotogalerie - školní kolo      fotogalerie - okresní kolo


SBĚR STARÉHO PAPÍRU


skola        Opět vybíráme starý papír. Ty můžeš sběr nosit denně od 10. do 19. května v době od 7.40 do 7.55 hodin pod schody k jídelně. Papír musí být svázaný a zvážený. Kontejner bude přistaven v druhé polovině května.
     Třídy, které budou mít největší množství sběru a nejpilnější sběrači jednotlivci budou odměněni.

aktualizováno: 9.5.2017      plakát


Velký úspěch v McDonald Cupu!!!!!


skola        Dne 5.5.2017 se konalo okresní kolo soutěže McDonald Cupu kategorie A. Žáci naší školy vyhráli základní skupinu a postoupili do semifinále. Zde sehráli zápas proti ZŠ Grúnwaldova, se kterou bohužel prohráli. V boji o bronzovou medaili se ZŠ O. Nedbala si děti zaslouženě vybojovaly 3.místo.
     Sestava: Vacikar - brankař, Šesták, Gasseldorfer, Brandejs, Zdrha, Koukol, Šulc, Melicharová, Novotný, Skolka, Kosař, Ježek.
     Všem hráčům a hráčce děkuji za účast a skvělou reprezentaci školy. Skolková

aktualizováno: 9.5.2017      fotogalerie


MEMORIÁL MILADY DUCKEOVÉ – POHÁR MĚSTA MARIÁNSKÉ LÁZNĚ.


Závodů se zúčastnilo 111 závodnic základního programu z 11ti oddílů ČR.
Velká konkurence v jednotlivých kategoriích slibovala urputné boje o medaile.
Naše závodnice dokázaly vybojovat 6 cenných kovů, některá děvčata skončila těsně za medailovými příčkami.
V závodu 13 bodovaných družstev jsme pak obsadily skvělé 2. a 3. místo za domácími závodnicemi. Výborný rozjezd ZPMG do jarní sezony !
     Celý článek čtěte ZDE

aktualizováno: 9.5.2017      fotogalerie


PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY

skola         ZÁPISOVÉ LÍSTKY obdrželi zákonní zástupci od výchovného poradce v průběhu měsíce ledna, února. Zápisový lístek je nutné vyplnit a odevzdat na střední škole do 10 dnů od přijetí - od vyhlášení výsledků přijímacího řízení. (najdete na internetu nebo v budovách středních škol)
      Jak SPRÁVNĚ VYPLNIT ZÁPISOVÝ LÍSTEK - vyplnit jméno a příjmení zákonného zástupce, vyplnit na školní rok 2017/2018, vzor ZDE
     V případě ztráty zápisového lístku nebo jeho chybného vyplnění, musí rodič co nejdříve požádat o nový. Je nutné vyplnit žádost a doručit ji výchovnému poradci - zde žádost o nový zápisový lístek

     Rady pro nepřijaté žáky:
zde budou volná místo pro nepřijaté žáky do 2. kola
jak psát odvolací dopis
možný vzor odvolání
vzor odvolání na gymnázium

aktualizováno: 27.4.2017


Baltie 2017 - školní kolo - 5.5.2017


obrazek  obrazek   obrazek

aktualizováno: 5.5. 2017       fotogalerie


Akce školy v květnu


obrazek   30.5. - atletické přebory školy 6.-9. třídy
24.5., 26.5. - focení tříd
18.5. - Baltie 2017 - krajské kolo - výběr žáků
18.5. - testování ČŠI - HV,VV- 9ABC
17.5. - testování ČŠI - matematika - 9ABC
16.5. - testování ČŠI - česká jazyk - 9ABC
12.5.-14.5. - Mladý programátor - celostátní kolo - pořádá naše škola
12.5. - Dívčí kámen - exkurze - 3.B
10.5. - Pohár rozhlasu - atletika
10.5. - Pohár rozhlasu - atletika
5.5. - AJ s rodilým mluvčím - 1.tř
5.5. - Baltie 2017 - školní kolo - výběr žáků
5.5. - Mc Donaslds Cup - okresní kolo - výběr žáků
4.5. - Mc Donaslds Cup - okresní kolo - výběr žáků

aktualizováno: 5.5.2017


Úspěch v soutěži "4x4 Land Rover ve školách"


skola       3. místo - tým Fireboys ve složení Pavel Papoušek (VOŠ, SPŠ), Tobiáš Zeman (VOŠ, SPŠ), Petr Tonzar (ZŠ)
    4. místo - tým TravelTeam ve složení Petr Vejstrk (VOŠ, SPŠ), Richard Kubinec (VOŠ, SPŠ), Matyáš Marx (ZŠ), František Květoň (ZŠ)
    Vlastní příprava probíhala už od minulého školního roku, kdy si nás vzali pod patronát kolegové ze SŠ automobilní a technické. Naučili nás pracovat se SW Solid Works a vytvářet 3D modely (viz přílohy).
    Na podzim se zformoval tým ze žáků naší školy a SŠ, ale jelikož nás bylo dost a byla podpora vedení, zakoupil se druhý podvozek modelu 4x4 a vytvořili se týmy 2. FireBoys a Travel Team.
    Soutěž je nejen o šikovnosti technické, ale i o designu, marketingu.
    Na soutěži museli žáci obhájit svá technická řešení, technické znalosti o vozidle a marketing. Měli své prezentace o technické stránce, o sponzoringu a designu a vybudovali svůj stánek, kde prezentovali vývoj a měli i část marketingovou. Žáci se svých rolí v týmu ujali zodpovědně a nebáli se své nabité zkušenosti prezentovat i před porotou.
    V týmech byli žáci 7.B (Petr Tonzar, Matyáš Marx, František Květoň, Zdeněk Šantůček /ten se z vážných důvodů přímo soutěže nezúčastnil/)
    FB prezentace

aktualizováno: 5.5.2017       fotogalerie      fotogalerie na konci článku


Akce školy v dubnu


obrazek   28.4. - výtvarná soutěž - práce odeslaná do Polska (L.Cvikrová)
28.4. - Den partnerství - SOŠ veterinární, zemědělská, zahradnická - 8.ABC
28.4. - Mc Donaslds Cup - 4.5. třídy
27.4. - rybářská olympiáda
25.4. - přednáška Policie ČR - výtržnictví - 9ABC 21.4. - den Země - 1. st.
21.4. - krajské kolo v programování (M.Hronek)
20.4. - cestování po EU - 8.BC
12.4. - turnaj v minivolejbale
12.4. - divadlo 3ABC
11.4. - stolní tenis - pohár primátora
7.4. - Jihočeské muzeum - Velikonoční výstava - 5.A
6.4. - voljebal - sportovní liga
6.-7.4. - zápisy do 1. tříd
4.4. - Mladý programátor - regionální kolo
4.4. - matematická olympiáda - okresní kolo pro 6.-8.tř
3.,4.4. - divadelní představení 8ABC,9B

aktualizováno: 5.5.2017


Jaro ve 3. třídách


skola        Týden před Velikonocemi byl velice barevný. V pondělí se po škole proháněly děti v zelené. V úterý převládala červená a ve středu se třídy přebarvily do žluté a oranžové. Ve třídách děti dělaly aktivity, které se hodily k daným dnům (skládání žabek, zpívání písní Travička zelená a Červená se line záře, počítání s jablky a jahodami, malování Červené Karkulky a další).

aktualizováno: 26.4.2017       fotogalerie


Den Země


     Den Země je sice jen jeden – 22.4., ale u nás jsme si o této problematice povídali během celého týdne. Přečetli jsme si zajímavé články o naší planetě, o zdrojích vody, o recyklaci papíru atd. Celý týden jsme se snažili důsledně třídit odpad, který jsme pak využili při výrobě robotů Recykláčů (robot, který hlídá správné třídění odpadu v domácnosti). V pátek také většina dětí přišla oblečena v modré – v barvě naší planety.

aktualizováno: 26.4.2017


JARO VE ČTVRTÝCH TŘÍDÁCH


skola        Počasí v těchto dnech mělo k představě jara hodně daleko. Čtvrťákům ale chladné počasí nevadilo.
     Pašijový týden pro ně byl ve znamení barev. Podle předem stanovených pravidel vybírali barvu oblečení na příslušný den, sehráli mezitřídní Velikonoční turnaj ve vybíjené a v průběhu týdne vyráběli velikonoční přání, dekorace i zdobili kraslice.
     V následujícím týdnu mysleli na naši planetu a spolu s ostatními spolužáky z prvního stupně se snažili důsledně třídit odpad. Výukové aktivity v jednotlivých předmětech směřovaly k 22. dubnu, tedy svátku Dne Země.
     Žáci si při těchto činnostech uvědomovali, že každý může svým chování přispět k tomu, aby se na Zemi žilo lépe.

aktualizováno: 26.4.2017       fotogalerie


Soutěž v programování ve vyšších programovacích jazycích- krajské kolo


skola       Dne 21.4. se konalo krajské kolo soutěže v programování. V této soutěži si žáci vybírají jazk, ve kterém naprogramují zadané úkoly.
    Z naší školy se zúčastnil žák 6.B Matyáš Hronek a svou kategorii s velkým náskokem vyhrál!
    Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy

aktualizováno: 24.4.2017       fotogalerie


Evropa ve škole


     Literární a výtvarnou soutěž Evropa ve škole vyhlašuje každoročně Ministerstvo školství , mládeže a tělovýchovy ČR, soutěž probíhá od r.1992. Většinou se účastníme výtvarné části ,ale letos jsme udělali výjimku. Dagmar Jiroušková (6.B) se zúčastnila literární části soutěže . S textem Čauky,mňauky, pořád věřím na báchorky ( k tématu Tak se slaví u nás v Evropě ) obsadila 2.místo v krajském kole soutěže.
     Děkujeme za reprezentaci a gratulujeme.
     VÝSLEDKOVÁ LISTINA

aktualizováno: 24.4.2017


Mladý programátor 2017, regionální kolo

skola        Dne 5.4. se na naší škole konalo regionáloní kolo soutěže Mladý programátor.
     Výsledky našich žáků jsou opět vynikající a mnozí si vybojovali postup do celostátního kola, které se letos bude pořádat na naší škole.
Kategorie A (1.stupeň): 1. místo Tobiáš Brodec 5.B. 2. místo tým Daniel Stránský, Jiří Gasseldorfer (4.C), 3. místo tým Ondřej Ryjáček, Daniel Petrů (3.C). Dále na body postupuje tým Adéla Chvalová (5.B), Kristýna Staesová (4.B), a tým Ondřej Buchar, Jan Slavětínský (5.A), Matěj Haymann (5.C)
Kategorie B (2.stupeň): 1. místo Matyáš Hronek 6.B (v týmu s Janem Koškou), dále na body postupuje tým Jakub Haymann (8.B)m Matyáš Šíp (8.A), Jan Franěk (9.A)
Všem postupujícím gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci školy!

aktualizováno: 6.4.2017       fotogalerie


Vážení rodiče, řidičky,řidiči !


     Od tohoto týdně došlo ke změně dopravního značení v okolí školy.
     Bohužel dle projektu přímo před vchodem do školy byla zrušena obytná zóna, a tím i nemezená rychlost 30km/h.

     Současná situace je taková:
     Rodiče zastavují a parkují přímo před vchodem do školy, někdy i ve dvou řadách, mezi nimi přebíhají děti ke vchodu do školy a do toho ostatní auta mohou jezdit rychlostí 50 km/h.
     O nápravu této nesmyslné rychlosti jsem již usiloval na odboru dopravy, ale zatím se s tím prý nedá nic dělat (kolaudace stavby). Je jen otázkou času, kdy se stane nějaké neštěstí.
     Z pozice vedení školy žádám všechny rodiče o zlepšení tohoto katastrofálního stavu.
     Zkuste, prosím, nezastavovat přímo před školou - chráňte zdraví svých i ostatních dětí.

      Situační plánek dopravního značení okolí školy.
     Ke škole lze například přijet Plánskou ulicí ve směru zelených šipek a zastavit nebo parkovat v části ul. L. Kuby , která je jednosměrná (vyznačeno zeleně). Těch pár metrů bezpečně po chodníku již Vaše dítě určitě do školy dojde.

Ŕeditel školy Mgr. Miroslav Kůs

aktualizováno: 20.4.2017


VELIKONOČNÍ KRASLICE 2017


skola       Jarní sezonu odstartovaly v sobotu 25.3. nejmladší moderní gymnastky z TJ Meteor České Budějovice na 2. ročníku závodu v sokolovně TJ Sokol Tábor.
    Závodilo se v základním programu nejmladších věkových kategorií.
    Přijelo 114 malých závodnic z 8 oddílů Čech i Moravy, pro některá děvčátko to byl úplně první závod v jejich gymnastické kariéře. Úvodní závod se Meteorským gymnastkám vydařil, děvčata si porovnala svoje dovednosti na začátku sezony a odvezla si do ČB nejen zkušenosti a motivaci ke zlepšování, ale i cenné kovy.
     Celý článek čtěte ZDE

aktualizováno: 20.4.2017       fotogalerie


Velikonoční přání

skola

Velikonoční týden-2.třídy

aktualizováno: 12.4.2017       fotogalerie


Pracovní činnosti v 5.A

skola        Žáci 5.A v pondělí na hodině pracovních činností připravovali občerstvení pro rodiče. Jednohubky, chlebíčky, obložené talíře slané i sladké, výborné na chuť i pro oko - to vše si mohli rodiče při třídních schůzkách vychutnat.
     Mgr. Dana Pekočová

aktualizováno: 12.4.2017       fotogalerie


ÚSPĚCH ČTVRŤÁKŮ V AUTORSKÉ SOUTĚŽI „TEXTÍK“

skola         Naši čtvrťáci zaslali svoje práce do VII. ročníku autorské literární soutěže Textík, kterou vyhlašuje jindřichohradecké nakladatelství Epika pod záštitou města Jindřichův Hradec a Jihočeského klubu obce spisovatelů.
      Anničce Matouškové a Oliveru Kristínkovi se podařilo uspět ve výtvarné části soutěže na téma „Zvěrokruh“ ,a jejich kresby byly publikovány ve sborníku Jindřichohradecký Textík.
     Oběma malířům gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

aktualizováno: 10.4.2017       fotogalerie


fOTOGALERIE

Keramika
3.C.Tvoření - bludiště
M- zlomky pomocí koláče a pizzy
Velikonoční kuře a králík z vlny 3.C

aktualizováno: 10.4.2017


Klub zábavné logiky a deskových her

skola        Působí od 2.pololetí tohoto školního roku 2016/2017.
     Zaměřen na základy robotiky. Využíváme stavebnice Lego WeDo 2.0.
     Obsahuje množství projektů sledující reálný život. Projekty se zabývají fyzikálními zákony, technikou, naukou o Zemi a vesmírnými vědami.
     Otevřenost projektů motivuje žáky a vede je k definování problémů a hledání vlastních návrhů na řešení.
     Průvodce jednotlivými projekty umožňuje řešení krok za krokem. Většinou je nastíněna úvodní problematika. Průvodci projektů jsou postavičky z lega. Následuje návod na sestrojení zařízení a následně jeho SW ovládání pomocí grafických programovacích příkazů.
     Po pochopení jednotlivých příkazů a funkcí následuje vlastní bezdrátová komunikace SW s robotem a vyzkoušení jeho funkcí.
     Že nás to baví je vidět i z následujících fotografií a krátkých videoukázek. stavebnice
průvodce SW

aktualizováno: 7.4.2017       fotogalerie


Mladý programátor 2017, regionální kolo

skola        Dne 5.4. se na naší škole konalo regionáloní kolo soutěže Mladý programátor.
     Soutěže se účastnilo přes 60 dětí z regionu, nejdelší cestu k nám měli mladí programátoři z Valeče u Moravských Budějovice.
     Zveřejnění výsledků regionálních kol: 21. 4. 2017 na webu web soutěží s Baltíkem
     Nejúspěšnější programátoři postoupí do celostátního kola, které bude letos pořádat naše škola ve dnech 12. - 15. 5.2017

aktualizováno: 6.4.2017       fotogalerie


Výuka slohu trochu jinak,...

skola        V 8.ročnících právě probíhá při hodinách ČJ výuka slohu trochu jinak. Učíme se o ústním projevu, co je to výklad, jak správně a srozumitelně mluvit, jak u toho vypadat…. Každý žák si potom měl připravit čtvrthodinovou ústní práci na téma: můj koníček, záliba, v čem jsem dobrý, co umím nejlíp.
     Ve třídách zazněly skvěle připravené výklady na rozmanitá témata. Dozvěděli jsme se, kdo chová jaké zvíře, kdo umí jaký sport, zajímavé věci o chovu slepic, jak se hraje podvodní ragby, kdo se věnuje rybaření, skautu a kdo bylinkám, jaký je rozdíl ve westernovém ježdění a jak funguje přirozená komunikace s koňmi a mnoho dalšího…. Děti předvedly spoustu zajímavých témat, já jim všem děkuji za vzorné přípravy a přála bych Vám všem být na hodinách s námi.
     Dagmar Švecová

aktualizováno: 28.3.2017       fotogalerie


Vzdělávací interaktivní výstava Věda na vsi na Včelné

skola        Zábavně pojatých vědeckých a naučných aktivit se zúčastnily 8. ročníky dne 23. února 2017 v KD Včelná. Akce byla připravená katedrou matematiky a fyziky Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích.

aktualizováno: 24.3.2017       fotogalerie


Matematická olympiáda - krajské kolo


soutez   Krajské kolo se konalo 21.3.2017:
9.třídy - 1 úspěšný řešitel
17.místo Jan Franěk (9.A) (18 bodů z 24!!)
Gratulujeme a děkujeme za vynikající reprezentaci školy!!

aktualizováno: 23.3.2017


Matematický KLOKAN

soutez        V pátek dne 17.3.2017 se konala soutěž MATEMATICKÝ KLOKAN
Kategorie CVRČEK (2.a 3. třídy): 135 řešitelů. Maximum 90 bodů. Nejúspěšnější:
1. - 2.místo Aneta Červená 3.A , David Zdrha 3.B (70 bodů),
3. - 5. místo Lenka Babková 3.A, Marek Pícha 3.B, Marta Šefránková 3.C (69 bodů)

Kategorie KLOKÁNEK (4.a 5. třídy): 122 řešitelů. Maximum 120 bodů. Nejúspěšnější:
1.místo Adéla Chvalová 5.B (114 bodů)
2.místo Karolina Chalupová 4.A (109 bodů),
3.-4.místo Markéta Kočková 4.A, Markéta Grebeňová 5.C (105 bodů)

Kategorie BENJAMIN (6.a 7. třídy): 112 žáků Maximum 120 bodů. Nejúspěšnější:
1.místo Daniel Špaček 7.B (86 bodů),
2. místo Adam Marek 6.C (78 bodů),
3. - 4. místo Matyáš Hronek 6.B, Dagmar Jiroušková 6.B (77 bodů)

Kategorie KADET (8.a 9. třídy): 106 žáků Maximum 120 bodů. Nejúspěšnější:
1.místo Jakub Haymann 8.C (91 bodů),
2. místo Jan Franěk 9.A (87 bodů),
3. místo Jiří Frána 9.B (71 bodů)


aktualizováno: 28.3.2017Návštěva maskota Volejbalového klubu České Budějovice

skola        Ve středu navštívil naši školu maskot Volejbalového klubu České Budějovice Berry, který zval děti a učitele na play-off ve volejbale mezi Jihostrojem a Příbramí.
     Úkol pro děti byl prostý: kdo si ve škole plácne jako volejbalista, volejbalistka s Berry, dostane lístek, který slouží jako sleva pro rodiče, kteří místo 100 korun zaplatí zlevněné vstupné 60 korun.
      zpráva z webu Jihostroje

aktualizováno: 16.3.2017       fotogalerie


Edison 2017

     EDISON - Education. Drive. Internacionality. Students. Opportunity. Network.
obrazek        V pátek 3. 3. 2017 jsme pro tento školní rok ukončili projekt EDISON.
     V tělocvičně školy proběhl závěrečný ceremoniál, kde jsme děkovali, zpívali, tancovali i brečeli. Museli jsme se rozloučit s Ruvinem z Malajsie, Ernestem z Mexika, Niou z Gruzie, Celií z Číny, Marií z Brazílie, Fidou z Indonésie a Milcou z Chile. Přátelští, milí studenti nám velmi oživili výuku, rozveselili naší školu, zvýšili náš zájem o studium angličtiny. Postupně jsme ztráceli ostych a mluvili a mluvili a mluvili. A díky angličtině jsme se dozvěděli mnoho zajímavých informací o domovských zemích stážistů, o životě v jiných zemích, získali jsme nové kamarády.
     Ať žije EDISON - inspirativní týden plný nových informací, vzájemného porozumění a přátelské atmosféry! Moc se těšíme na příští EDISONY, které si jako deváťáci užijeme nejvíc!
     třída 8. A
     Poděkování - letošní EDISON je bohužel za námi, těšme se na příští školní rok!
     Ale to již na škole nebudou tito skvělí deváťáci: Michaela Kropáčková, Bára Švarcová, Sarah Bašistová, Lucka Hindy, Filip Walish, Jan Franěk, Martin Sedlák, Vojta Foitl, Eliška Novodvorská, Adéla Hovorová, Dominika Holubová, Nela Dominová, Robin Brothánek, Matěj Hlaváček, Nicola Bratršovská, Eliška Sklenářová, Michal Gajzler, Václav Šálek, Adam Pavlíček, Adil Beganovič a Jonáš Vávra, kteří se celý týden skvěle starali o zahraniční studenty a trávili s nimi i čas mimo vyučování. Moc a moc Vám všem děkujeme!
     Děkujeme i všem ostatním žákům a žákyním školy, kteří se vzorně chovali a všem vyučujícím, kteří se postarali o přátelské prostředí ve třídách i ve sborovně, kde studenti pobývali.
     Také mnohokrát děkujeme těmto rodinám: Tůmovi, Hindy, Vlasákovi, Kočkovi, Novotní, Vališovi a p. uč. Šmídové za poskytnuté ubytování a péči o stážisty.
     Taťána Kvitová a Dana Pekočová
(Připomeňte si okamžiky s EDISONY ve fotogalerii).

aktualizováno: 13.3.2017       fotogalerie


Akce školy v březnu


obrazek   27.2. - 3.3. - projekt EDISON
3.3. - chemická olympiáda - okresní kolo
6.3. - 12.3. - jarní prázdniny
14.3. - divadelní představení Jak jsem byl Cyrano - 6. roč.
16.3. - bezpečnost doma a na silnici - 4. třídy
17.3. - matematický KLOKAN - 2.-9. třídy
21.3. - matematická olympiáda - krajské kolo (Jan Franěk)
23.3. - Zábavná věda - interaktivní výstava M,F,Bi - 8.roč.
20. - 24. 3. - Mladý programátor - školní kolo
29.3. - vztahy ve třídě - 2.B
31.3. - Aj s rodilým mluvčím - 1.C, 3.B

aktualizováno: 13.3.2017


Soutěž FINANČNÍ GRAMOTNOST 2016/2017

soutez         Okresní kolo: 14.2. účast 7 týmů z okresu
Tým našich žáků Adam Pavlíček (9.C), Jiří Frána (9.B), Adil Beganovič (9.C) získal skvělé 2. místo!!

aktualizováno: 13.3.2017


INFORMACE KE KONÁNÍ JEDNOTNÝCH TESTŮ 2017


obrazek         Poslední termín pro odevzdání přihlášek je 1. března 2017!
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání zejména pro vás, uchazeče o studium maturitních oborů, připravilo tento informační materiál. Obsahuje nejen to nejdůležitější k organizaci konání didaktických testů v rámci jednotné přijímací zkoušky 2017, ale dozvíte se i užitečné informace o testových úlohách a doporučení k jejich řešení.

aktualizováno: 28.2.2017


Olympiáda v anglickém jazyce

soutez         Školní kolo leden 2017
Soutěžilo se ve dvou kategoriích:
1. kat.– 6.+7. tř.
1. místo Vanda Dorčáková (7.C), 2. místo Petr František, 3. místo Kateřina Růžičková
2. kat. – 8.+9. tř.
1. místo Sarah Bašistová (9.A), 2. místo Jan Franěk, 3. místo Lucie Hiny
      Okresní kolo:
Vanda Dorčáková 9. místo Sarah Bašistová 15.-16.místo

Talent Jihočeského kraje


obrazek        Dne 14.2.2017 byli do koncertní síně Otakara Jeremiáše pozváni nominovaní žáci a studenti na slavnostní vyhlášení výsledků ankety TALENT JIHOČESKÉHO KRAJE. Z celkového počtu 170 nominovaných se do finále dostalo 71 talentovaných žáků a studentů.
     Z naší školy byl nominován žák 6.A Matyáš Hronek za své úspěchy v programování v roce 2016.
     A velkým úspěchem pro Matyáše i pro naši školu bylo jeho umístění v kategorii technické na nádherném 2. místě!!
Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy!

aktualizováno: 15.02.2017      fotogalerie


Zeměpisná olympiáda


soutez         Školní kolo 7.2.2017 - účast 18 žáků.
2. kat. – 8.+9. tř.
1.místo Čížek D. - (8.C)
1.místo Zajan D. - (9.C)
1.místo Bašistová S. - (9.A)
Vítězům blahopřejeme. Ostatním děkujeme za účast.

aktualizováno: 15.2.2017


Akce školy v únoru


obrazek   3.2. - projektový den - SPŠ automobilní - 8.A
3.2. - olympiáda ČJ - okresní kolo
3.2.-4.2. - Pythagoriáda - 5.-8. roč
6.2.-7.2. - olympiáda CH - školní kolo
7.2. - Bezpečnost - přednáška pro 1.,2.,3 třídy
7.2. - olympiáda - zeměpis - školní kolo
10.2. - výstava orchidejí - ch - bi praktika - 8.roč.
11.2.-17.2. - lyžařský výcvik 7. ročníků
14.2. - soutěž Finanční gramotnost - okresní kolo
14.2. - kyberšikana - přednáška - 5.roč.
14.2. - Talent jihočeského kraje - M.Hronek 6.A
15.2. - olympiáda AJ - okresní kolo
20.2., 22.2., 23.2. - projekt mit Linz - výuka rakouských studentů v hodinách NJ
27.2. - 3.3. - projekt EDISON

aktualizováno: 13.2.2017


Kroužek zábavné logiky


obrazek         Kroužek zábavné logiky zve žáky dne 9. února od 15:15 do 16:15 h na "hodinu zdarma".
Přijďte si vyzkoušet řešení logických úloh, kvízů a zahrát si deskové hry. Sraz je v 15:10 h u šaten (u automatu).

aktualizováno: 7.2.2017


Matematická soutěž PYTHAGORIÁDA


soutez         Školní kolo - 1.-2.2. 2017
     5. třídy - 61 žáků -18 úspěšných řešitelů (10 a více bodů)
1.místo Antonín Zemen - 14 bodů,
2.-3. místo Adéla CHvalová, Rozálie Pokorná - 13 bodů

Další úspěšní řešitelé: Chovancová Linda, Budínová Magdaléna,Chval Zdeněk, Grebeňová Markéta - 12 bodů,
Slavětínský Jan,Vacikar Tomáš, Kalina Michal - 11 bodů
Bronec Dan,Buchar Ondřej,Čápová Markéta,Brodec Tobiáš,Brichta Tomáš,Johaník Tomáš,Smržová Beáta,Šeborová Rozálie - 10 bodů
     6. třídy - 67 žáků -2 úspěšní řešitelé
1.místo Matyáš Hronek6.B - 12 bodů,
2. místo Primus Adam 6.A - 10 bodů
3.-5. místo Novotná Nela 6.A, Horáková Magdalena 6.B, Ryjáčková Magdalena 6.B- 8 bodů

     7. třídy - 41 žáků, žádný úspěšný řešitel
1.-2. místo Matyáš Marx, Matěj Čížek – 5 bodů
     8. třídy - 57 žáků -1 úspěšný řešitel
1.místo Jakub Haymann ,
2. místo Divoký Vojtěch , 3. - 4. místo Bronec Šimon, Plachý Martin

aktualizováno: 9.2.2017


Matematická olympiáda


soutez   Okresní kolo se konalo 24.1.2017:
5.třídy - 2 úspěšní řešitelé
5.-14. místo Martin Jung (5.C), 15.-19. místo Ondřej Buchar (5.A), 70.-72. místo Markéta Kočková(4.A).
9.třídy - 1 úspěšný řešitel
18.-21. místo řešitel Jan Franěk (9.A)
Všem úspěšným řešitelům gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy!!

aktualizováno: 1.2.2017


Soutěž FINANČNÍ GRAMOTNOST 2016/2017

soutez         Školní kolo: účast 175 žáků (6.-9. ročníky) listopad, prosinec 2016
1. místo Adam Pavlíček (9.C), 2. místo František Petr (7.A), 3. místo Jiří Frána (9.B)
      Okresní kolo: účast 175 žáků (6.-9. ročníky) do 17.2.
tým Adam Pavlíček (9.C), František Petr (7.A), Jiří Frána (9.B)

aktualizováno: 1.2.2017


Projekt EDISON - HLEDÁME ZÁJEMCE O UBYTOVÁNÍ


      Od 27. února do 3. března 2017 proběhne na naší škole ve spolupráci s mezinárodní studentskou organizací AIESEC již třetí ročník projektu Edison.
      Ve škole letos přivítáme skupinu sedmi anglicky mluvících vysokoškolských studentů různých oborů z Brazílie, Číny, Gruzie, Indonésie, Chile, Malajsie a Mexika.
      Formou prezentací, her a soutěží seznámí žáky s životem, kulturou, zvyky, historií, přírodními specifiky a ekonomikou své země a povedou diskuse na různá společná témata mladých lidí.
      Cílem projektu je multikulturní vzdělávání, kontakt se zahraničím, procvičení angličtiny, motivace žáků ke zlepšení v angličtině, mezikulturní gramotnost a také získání přátel v zahraničí. Současně projekt pomáhá oživit výuku ve třídách.
      Se stážisty můžete celý týden bezprostředně komunikovat v angličtině, spolupracovat, rozmluvit se, odstranit ostych a zábrany při dorozumívání se s cizinci.

      HLEDÁME ZÁJEMCE O UBYTOVÁNÍ STÁŽISTY NEBO STÁŽISTKY!
      Hledáme rodiny, které chtějí ubytovat studenta nebo studentku od 26. 2. do 5. 3. 2017.
      Studentovi je potřeba poskytnout samostatný pokoj. Obědy a svačiny zajišťujeme ve škole. Stážisté budou schopni dopravit se do školy a ze školy sami. Vše další – podávání snídaně, večeře, společné akce, navázání mezinárodního přátelství – záleží jen na Vás.
      V případě zájmu, prosíme, kontaktujte nejpozději do 31. ledna 2017 ředitele školy p. Kůse kus@zsroznov.cz nebo paní učitelku Kvitovou - kvitova@zsroznov.cz.

Vizitky a videa studentů:
MARIA CLARA BRAZÍLIE ŽENA 19 - VIDEO
SHI CHEN ČÍNA ŽENA 24 - VIDEO
HIMMATUM NAFFIDA INDONÉSIE ŽENA 20 - VIDEO
MILCA LLANTEN CHILE ŽENA 23 - VIDEO
RUVINDRAN VASU MAJAJSIE MUŽ 20 - VIDEO
ERNESTO SIN MEXIKO MUŽ 20 - VIDEO
NIA PATARIA GRUZIE ŽENA 19 -video se připravuje

aktualizováno: 23.01.2017


PODKRUŠNOHORSKÉ SETKÁNÍ BALTÍKŮ


obrazek         Ve dnech 20. a 21.1. jsme se zúčastnili Podkrušnohorského setkání Baltíků v Bílině. Kromě soutěže zde děti ještě měly možnost pracovat v trvůrčích dílnách, vyzkoušet jízdu na velké autodráze a hry na X Boxech.
      A naši programátoři nám opět udělali velkou radost: kategorii C (6. - 9.) třída vyhrál 1. místo Matyáš Hronek (6.B), 12. místo Jonáš Brodec (6.B).
     Kategorie B (žáci 5. tříd): 1. místo Tobiáš Brodec, 3. místo Tomáš Brichta, 5. místo Patrik Staes, všichni 5.A
     Gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy!

aktualizováno: 23.01.2017 fotogalerie


Nový kroužek v prostorech školy od 2. pololetí


obrazek         Nový kroužek SEBEOBRANA PRO DĚTI KRAV MAGA, nábor 31.1. v tělocvičně ZŠ a MŠ L.Kuby 48
Informace - ZDE

aktualizováno: 23.01.2017


Okresní kolo dějepisné olympiáda


obrazek         16.1. se naši žáci zúčastnili okresního kola dějepisné olympiády. Všem děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy a za to, že svůj volný čas věnovali přípravě a studiu historie. M.Kopsová
     Z celkového počtu 54 soutěžících se na krásném 10.místě umístil vítěz školního kola Jakub Hejna (8.B), na 12. místě Matyáš Šíp (8.A) a na 21.místě Jakub Haymann (8.C)

aktualizováno: 18.01.2017


Akce školy v lednu


obrazek   3.1. - přednáška policie ČR - kyberšikana - 9.ABC
5.1,12.1. - kurz bruslení (4.ročníky)
6.1. - přenáška SANANIN (protialkoholová) - 7. třídy
9.1.,16.1. - plavecký výcvik - 2. třídy
10.1. - olympiáda AJ - poslechová část - 6.,7. třídy
10.1. - přednáška policie ČR - kyberšikana - 7.AB
12.1. - návštěva planetária - 5.ABC
12.1. - přednáška policie ČR - drogová problematika - 8.ABC
16.1. - vydávání zápisových lístků rodičům žáků 9. tříd
16.1. - informačí schůzka k lyžařskému výcviku- 7. třídy
16.1. - třídní schůzky
16.1. - dějepisná olympiáda - okresní kolo (Haymann, Hejna, Šíp)
17.1. - přednáška - bezpečnost, doprava - 1. ABC, 2.ABC
17.1. - olympiáda AJ - ústní část - 6.,7. třídy
17.1. - přednáška policie - extremismus
19.1. - přednáška o zdravé výživě - 7.B
19.1.-20.1. - Podkrušnohorské setkání Baltíků - Bílina
24.1. - projektový den - SPŠ a VOŠ automobilní a technická - 8.B
24.1. - matematická olympiáda - okresní kolo (5.+9. ročníky)
25.1. - projektový den - SPŠ a VOŠ automobilní a technická - 8.C
25.1. - minivolejbal - turnaj
27.1. - AJ s rodilým mluvčím - 3.AB
1.2. - projektový den - SPŠ a VOŠ automobilní a technická - 8.A

aktualizováno: 16.1.2017


Tříkrálová sbírka 2017


obrazek         Dne 5. 1. 2017 se dobrovolníci naší školy (žáci 3. až 6. ročníků) účastnili celostátní Tříkrálové sbírky. Na její realizaci se na naší škole kromě 29 dětí – koledníků podílela paní učitelka Irena Pilečková, pan školník Jan David, dobrovolníci z řad rodičů a příbuzných koledníků a pracovnice Dobrovolnického centra Diecézní charity České Budějovice Mgr. Veronika Faberová a Bc. Jitka Horáková všichni pod záštitou a dovolením pana ředitele Mgr. Miroslava Kůse.
      Děti koledovaly od 16h ve tříčlenných skupinkách pod vedením vedoucího skupinky, který dával pozor na to, aby se dětem nic nestalo a aby sbírka proběhla korektně bez problémů. Každá skupinka byla převlečená do obleků králů koledníků a pomocí mapky obešla své vybrané ulice ve čtvrti Rožnov. Výši vykoledované částky budeme vědět během příštího týdne, až budou pokladničky úředně rozpečetěny na Magistrátu města České Budějovice.
      Výnos celé sbírky pomůže stovkám projektů zejména pro seniory, lidi s postižením, matky s dětmi v tísni, lidi bez domova a sociálně vyloučené. Chtěla bych všem moc poděkovat a těším se na příští ročník.
Helena Tlapáková

aktualizováno: 11.01.2017       fotogalerie


JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA - informace Cermatu


obrazek         POZVÁNKA pro žáky základních škol na přijímačky nanečisto (na 4leté obory i víceletá gymnázia), které se uskuteční 1. a 3. února 2017. Žáci, kteří se hlásí na střední školy si mohou zdarma vyzkoušet testy z matematiky a českého jazyka. Součástí bude vysvětlení příkladů. Stačí, když žák vyplní rezervační formulář, který nalezne na našich stránkách ceskebudejovice.educanet.cz
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ V OBORECH VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU - čtěte na odkaze: JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA
      Aktualizované informace k příjímacím zkouškám - přímo od CERMATu!!
      KRITÉRIA, TERMÍNY, PŘIHLÁŠKY...
      ODKAZY na didaktické teszy z matematiky, českého jazyka
      Pro všechny žáky, kteří se chystají k příjímacím zkouškám (i víceletá gymnázia!)

aktualizováno: 9.01.2017


Matematická olympiáda


soutez   5.třídy - účastnilo se 9 žáků, 8 úspěšných řešitelů, okresní kolo se bude konat 24.1.na ZŠ Nerudova.
1. místo Ondřej Buchar (5.A), 2. - 3. místo Linda Chovancová (5.B), Markéta Kočková(4.A). Dálší úspěšní řešitelé: Adéla Chvalová, Martin Jung, Dan Bronec, Adina Roženská, Olga Janů.
9.třídy - 1 řešitel Jan Franěk (9.A) (úspěšný), postupuje do okresního kola, které se bude konat 24.1.na gymnáziu J.V.Jirsíka

ADVENTNÍ VÝLET DO SALZBURGU 2016


      Bylo krásné chladné ráno a my jsme se sešli u autobusu před školou ZŠ a MŠ L. Kuby v 7 hodin. Cesta trvala asi 3 hodiny, byla zábavná a pohodlná. Paní průvodkyně nám vyprávěla o historii města Salzburg. V tomto městě se narodil a vyrůstal W. A. Mozart.
      Cestou do muzea jsme prošli uličkami města a přes most, na kterém byly zámky zamilovaných <3. V muzeu jsme viděli mnoho pěkných exponátů z různých oborů (techniky, přírody). Byla tam dokonce i živá zvířata. Promítaly se tam opravdu zajímavé dokumenty.
      Paní průvodkyně nás poté dovedla na velmi pěkné adventní trhy. Tam jsme měli rozchod, abychom si mohli prohlédnout všechny stánky a občerstvit se například preclíky nebo punčem. Celé náměstí bylo nádherně osvětlené.
      Cesta zpět byla vyčerpávající, nicméně to nemění nic na tom, že to bylo krásné zakončení roku 2016 ve škole.
      Sarah Bašistová, Kristýna Baštýřová, Lucie Hindy, Michaela Kropáčková, Daniel Tichý z 9.A

aktualizováno: 5.1. 2017       fotogalerie


Soutěž - Vánoce s Baltíkem


obrazek         Do této soutěže děti posílají své programy vytvořené ve škole i doma, hodnotí funkčnost programu, originalita, grafika a propracovanost.
      Letos jsme měli velmi mnoho pěkných programů v kategorii A, do soutěže jsme mohli poslat jen omezený počet. A zde jsou výsledky našich dětí:
      Kategorie A (39 soutěžících): vynikají 2. místo Jan Slavětínský (5.A), výborné 3. místo Daniel Stránský (4.B) 5. místo Patrik Staes (5.A), 7. místo Eliška Plachtová, 8. místo Tobiáš Brodec, 9. místo Tomáš Brichta,11. místo jiří Fencl, 15. místo Ondřej Bednář, 19. místo jiří Gasseldorfer, 22.místo Michal Kalina, Tomáš Johaník
      Kategorie B (15 soutěžících): 5. místo tým Karel Šíma, Adam Primus, Jan Němec, 6. místo Vojtěch Divokáý, Jan Franěk, 7. místo Dagmar jiroušková, 8.-9. místo Alexej Tušl, 8.-9. místo Jana Suchanová 12. místo Jonáš Brodec
     Jako porotci letos pracovali zkušení programátoři: Jakub Haymann (8.C), Matyáš Hronek (6.B).
     Všem soutěžícím děkujeme za reprezentaci školy a vítězům gratulujeme!!

aktualizováno: 4.1. 2017       celkové výsledky


Fotogalerie 1.stupeň, keramika


obrazek   Čertovské učení
3.C PF 2017
Keramika prosinec 2016
Tvoření 4.A Vánoční ozdoba
Tvoření zima 3.C
Vánoční tvoření 1.- 5. tříd

aktualizováno: 3.1. 2017


Přání


obrazek


Vánoce ve druhých třídách


obrazek  obrazek   obrazek

aktualizováno: 2.1. 2017       fotogalerie


Vánoční setkání s Baltíkem


obrazek         Našeho Vánočního setkání s Baltíkem se zúčastnilo přes 70! dětí se svými rodiči.
      Všem děkujeme za příjemnou atmosféru, rodičům za výborné cukroví a hlavně všem dětem za jejich pěkné programy a prezentace!
      Přejeme krásné prožití vánočních svátků, klid a mír všem.

aktualizováno: 21.12. 2016       fotogalerie


Vánoční tvoření v prvních třídách


obrazek  obrazek   obrazek

aktualizováno: 21.12. 2016       fotogalerie


VÁNOCE, VÁNOCE, PŘICHÁZEJÍ…


obrazek         S tématem Vánoc pracovali žáci třetích, čtvrtých a pátých ročníků na hodinách informatiky. V programu Malování vytvářeli obrázky, z nichž si některé můžete prohlédnout ve fotogalerii.

aktualizováno: 21.12. 2016       fotogalerie


VÝTVARNÉ ODPOLEDNE NA PRVNÍM STUPNI


obrazek         Mnohdy, víc než nákladný dar, potěší ručně vyrobená maličkost. A obzvlášť, když ji vytvoří děti. Téměř sedmdesát dětí se sešlo ve čtvrtek 15. prosince odpoledne ve staré budově, aby si vyrobily drobné dárky pro své nejbližší.

aktualizováno: 19.12. 2016       fotogalerie


Olympiáda v českém jazyce

soutez         Školní kolo 24.11. 2016
1. místo N.Domínová 21 bodů P.Soukup 21 bodů
2. místo A. Hovorová 18 bodů
3. místo J. Vávra 17 bodů
4. místo M.Sedlák 16 bodů
5. místo E.Sklenářová 15 bodů
6. místo D.Tichý 14bodů
Okresního kola se zúčastní Domínová(9.B) a Soukup(9.C)

SBĚR STARÉHO PAPÍRU


obrazek         KONTEJNER BUDE PŘISTAVEN v pátek 16.12. od 7.00, tudíž rodiče mohou sběr přivézt přímo do kontejneru.
      Naše škola se i v letošním školním roce zapojí do sběru starého papíru. Kontejner bude přistaven v předvánočním týdnu. Ty můžeš sběr nosit denně od 1. do 15. prosince v době od 7.40 do 7.55 hodin prosince pod schody k jídelně. Papír musí být svázaný a zvážený.
      Na závěr akce opět připraveny odměny.

aktualizováno: prosinec 2016


Literární soutěž „Jihočeský úsměv“


obrazek        30. listopadu jsem se zúčastnila předání cen ve Vědecké knihovně v literární soutěži „Jihočeský úsměv“, práce byla hodnocena klubem Obce spisovatelů. Do soutěže bylo zasláno 164 prací od 159 žáků v různých věkových kategoriích, a to nejen ze základních škol, ale i z víceletých gymnázií. Zaregistrovalo se tak 24 škol z celého Jihočeského kraje, a dokonce jeden čtenářský kroužek. Celé předání cen provázela krásně slovem paní Hana Hosnédlová. Moje práce byla přečtená na 4. místě a po přečtení následovalo vystoupení písničkáře Vladimíra Sulka. Práce byly čtené v pořadí podle umístění. Všechny práce byly nádherné, některé byly příběhy ze života, romantické a zasněné, jiné vymyšlené tajemné příběhy, dobrodružné až sci-fi.
     Kromě mě se za naši školu zúčastnili 3 žáci. Je docela škoda, že nás nebylo víc. Věřím, že každý dokáže něco napsat, vždyť to nemusí být povídka, může to být básnička, písnička nebo jen to, co vás zrovna napadne. Já prostě věřím, že každý je výjimečný.
     Dagmar Jiroušková 6.B
čtěte práci ZDE

aktualizováno: 14.12.2016      fotogalerie


Setkání baltíků ve Strakonicích


obrazek        Ve dnech 9.-10.12.2016 jsme se vypravili do Strakonic na další z řady soutěží s Baltíkem. tentokrát bylo téma POkémoni a naši soutěžící 1.den vytvářeli vlastní příběh s některými danými tématy. Hodnotila se hlavně grafická stránka programu. Další den bylo několik přesných krátkých úložek.      Soutěžilo se ve 2 kategoriích a opět jsme se umístili hlavně v 1. polovině startovního pole a přivezli si 2 medaile.
     Kategorie A ( žáci 1. stupně) -29 soutěžících: 3. místo Adéla Chvalová 5.B, 4. místo Tobiáš Brodec 5.A. 7. místo Partik Staes 5.A, 8. místo Daniel Petrů (3.B), 12. místo tým Ondřej Ryjáček (3.B), 17. místo Kristina Staesová (4.B)
     Kategorie B (žáci 2. stupně) - 19 soutěžících: 3. místo Matyáš Hronek 6.B, 6. místo Jakub Haymann 8.C, 7. místo Dagmar Jiroušková 6.B (V grafické části 1. dne byla na 1. místě ze všech účastníků!!)
Všem soutěžícím děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a vítězům BLAHOPŘEJEME!!

aktualizováno: 12.12.2016      fotogalerie


Akce školy v prosinci


obrazek   1.12.,8.12., 15.12. - Kurz bruslení (4.ročníky)
1.12.,5.12.,7.12. - Výroba gelových svíček
2.12. - Ukázky Capoiery N.Craus (8.třídy)
5.12.,12.12.,19.12. - Kurz plavání - 2.tř
8.12. - Okresní kolo ve florbale - starší žáci
9.12.,10.12. - Vánoční setkání Baltíků - Strakonice
13.12. - Vánoční lidové zvyky - muzeum ČB - 3AB.
15.12. - Vánoční lidové zvyky - muzeum ČB - 3C.
15.12. - Výtvarné odpoledne pro žáky 1. stupně
20.12. - Vánoční setkání s Baltíkem a rodiči - od 16.00
21.12. - adventní výlet do rakouského Salzburgu - 8.,9. ročníky ( navštívíme přírodovědné muzeum "Haus des Natur", průvodce nás poté provede městem a nakonec zavítáme na vánoční trhy)

aktualizováno: 8.12.2016


Dějepis - Klínopis starověké Mezopotámie.


obrazek         Žáci 6.ročníků si v hodinách dějepisu vyzkoušeli, jaké by bylo stát se písařem v oblasti starověké Mezopotámie a zapisovat na hliněné destičky pomocí klínového písma a obrázkového písma (piktogramů).
      Všichni by umění písařů zvládli na výbornou.

aktualizováno: 5.12.2016      fotogalerie


VÝTVARNÉ ODPOLEDNE pro žáky 1. – 5. tříd


      Přijď si vyrobit vánoční dárek, kterým můžeš potěšit svoje nejbližší.
      Můžeš si ozdobit skleničku na čajovou svíčku, zhotovit patchworkovou ozdobu, připravit ozdobný svícen…
      Kdy? 15. prosince od 13.30 hodin
      Kde? 2. patro staré budovy
      Přihlášku si vyzvedni ve staré budově a vyplněnou ji odevzdej nejpozději do 8. prosince.

aktualizováno: 1.12.2016


CREATIVE BALTIE 2016


obrazek        Dne 26.11.2016 se naši programátoři účastnili soutěže CREATIVE BALTIE v Brně, což je přehlídka nejlepších programů z ČR, SR a Polska.
   Soutěžilo se ve 3 kategoriích, programátoři prezentovali své programy před odbornou porotou v angličtině. A opět jsme získali cenné medaile!!
     Kategorie A (1. - 3. třída): 3. místo tým Ondřej Ryjáček, Daniel Petrů (3.B),
     Kategorie B (4. - 6. třída): 2. místo Alexej Tušl (6.B), 3. místo Matyáš Hronek (6.B)
8.+9.roč),
     Kategorie C (7. - 9. třída): 5. místo tým Jan Franěk, Vojtěch Divoký, Jakub Haymann, Matyáš Šíp (8.+9.roč),
Všem soutěžícím děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a vítězům BLAHOPŘEJEME!!

aktualizováno: 28.11.2016      fotogalerie


Adventní věnce 6.A


obrazek  obrazek   obrazek

aktualizováno: 25.11.2016      fotogalerie


Školní kolo dějepisné olympiády


obrazek        Školní kolo dějepisné olympiády pro žáky 8.a 9.ročníků téma - "Marie Terezie - žena, matka, panovnice- aneb Habsburkové 18.století"
1.místo - JAKUB HEJNA 8.B
2.místo - JAKUB HAYMANN 8.C
3.místo - MATYÁŠ ŠÍP 8.A
4.místo - LUCIE EGNEROVÁ 8.C
vítěz postupuje do okresního kola, které se uskuteční v lednu

aktualizováno: 24.11.2016


Okresní kolo - FLORBAL


obrazek        Dne 21.11.2016 se žáci naší školy účastnili okresního kola ve florbale, které se hrálo v hale Meteoru v Českých Budějovicích. Po vyhrané základní skupině, kde jsem porazili týmy ZŠ O. Nedbala, ZŠ Kamenný Újezd a ZŠ Pohůrecká, jsme postoupili mezi posledních 6 nejlepších týmů, které se utkají v pondělí 28.11.2016. Snad budeme bojovat i o medalie:-) Držte nám palce!!!
     Sestava: Fiala -brankář, Zettner, Voráček, Dvořák Michal, Novosad, Vodrážka M., Voříšek, Plachý, Vochozka.
     Všem hráčům děkuji za účast a příkladnou reprezentaci školy.

aktualizováno: 23.11.2016      fotogalerie


PROJEKT „Normální je nekouřit“ (čtvrté ročníky)


obrazek         S tématem kouření a závislostí vůbec se seznamovali žáci čtvrtých tříd při práci na projektu „Normální je nekouřit“.
      V průběhu dvou vyučovacích hodin se postupně prostřednictvím pohádky a následných otázek, přiblížili problematice škodlivosti kouření a návykových látek. Pohledy dětí na toto téma byly velmi zajímavé a jejich úvahy pro ostatní natolik podnětné, že diskuze mezi čtvrťáky nabírala mnohdy opravdu zajímavý směr.
      Za nástěnné prospekty, které děti vytvořily v druhé části vyhrazeného času a které byly výstupem této části projektu, by se v několika případech nemusel stydět ani profesionální grafik.

aktualizováno: 23.11.2016      fotogalerie


Akce školy v listopadu


obrazek   31.10. - Beseda se spisovatelem Jiřím Macounem - 5.tř
31.10.,7.11., 14.11., 21.11., 28.11. - Kurz plavání - 2.tř
4.11. - Logická olympiáda - krajské kolo
8.11. - Projektový den - SPŠ a VOŠ automibilní- 8.C
9.11. - Projektový den - SPŠ a VOŠ automibilní- 8.B
10.11. - Projektový den - SPŠ a VOŠ automibilní- 8.A
7. - 11.11. - Bobřík informatiky (4. - 9. tř.)
12.11. - Setkání Baltíků v Praze
14.11. - Mein Traumzimmer - projekt - 8.C
15.11. - Dějepisná olympiáda - školní kolo
16.11. - Normální je nekouřit - projekt- 4.roč
16.11. - Futsal - Pohár primátora
21.11. - Okresní kolo - florbal - mladší žáci
22.11. - Kuželky- Pohár primátora
23.11. - Okresní kolo - florbal - mladší žákyně
24.11. - Olympiáda v ČJ- školní kolo
25.11. - Vzdělání a řemeslo - 8.a 9.třídy
26.11. - Creative Baltie - soutěž v tvůrčím programování - Brno
28.11. - AJ s rodilým mluvčím - 3.C,4.B
29.11. - Olympiáda v ČJ- školní kolo- 2.část
30.11. - Ocenění v soutěži JIHOČESKÝ ÚSMĚV

aktualizováno: 21.11.2016


Pozvánka Školy sportu na III. kolo Českého poháru


obrazek

aktualizováno: 15.11.2016


Setkání Baltíků v Praze - Ročník 8.


obrazek        Dne 12.11.2016 se 31 (!) našich mladách programátorů vypravilo na soutěž do Prahy, kde před odbornou porotou předvedly svoje předem vytvořené programy. Někteří na nich pracovali už od léta doma, jiní (zvláště mladší a nezkušení) pouze na kroužcích.
     Soutěžilo se ve 4 kategoriích, každý účastník si odvezl nějakou cenu a jako škola jsme získali 5 medailí z 12 možných!
     Kategorie A (téma "Perníková chaloupka", žáci 1. stupně) tato kategorie byla nejpočetnější: 2. místo Tobiáš Brodec 5.A, 3. místo tým Ondřej Ryjáček, Daniel Petrů (3.B), 7. místo tým Jiří Fencl, Jan Kňourek (5.A), 8. místo tým Michal Kalina, Zdeněk Chval, Tomáš Johaník (5.B), 9. místo tým Daniel Stránský, Jiří Gasseldorfer, Ondřej Bednář 4.C, 11. místo tým Matěj Haymann, Martin Jung (5.C), 12.misto tým Filip Pogorelskij, František Malík (4.C), 14.místo Jiří Kropáček, Jakub Vágner (3.B), 16. místo Eliška Haymannová, Lenka Babková (3.tř).
     Kategorie B (téma "Harry Potter, žáci 2. stupně): ZLATÁ MEDAILE 1. místo tým Jan Franěk, Vojtěch Divoký, Jakub Haymann, Matyáš Šíp ( 8.+9.roč), 8. místo Daniel Špaček (7.B)
     Kategorie C (volné téma, žáci 1. stupně): 3. místo tým Patrik Staes (5.A), Kristina Staesová (4.B),
     Kategorie D (volné téma, žáci 2. stupně): 2. místo tým Alexej Tušl (6.B), 4. místo tým Jan Němec, Karel Šíma, Adam Primus (6.tří.), 5. místo Jana Suchanová (6.C)
Všem soutěžícím děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a vítězům BLAHOPŘEJEME!!

aktualizováno: 14.11.2016      fotogalerie


Fotogalerie 3.C, keramika


obrazek   fotogalerie KERAMIKA listopad 2016
fotogalerie "Halloween 3.C"

aktualizováno: 14.11.2016


Bobřík informatiky

soutez         8. + 9. třídy - KADET 9.11. , účast 53 žáků, 17 úspěšných řešitelů
1. místo Jan Franěk (9.A) 225 bodů = místo celostátně
, 2. místo Eliška Novodvorská(9.A) 210 bodů = místo celostátně
3. místo Dominik Petrák(9.A) 210 bodů = místo celostátně
seznam úspěšných řešitelů

      4. + 5. třídy - MINI 7. - 11.11. účast 148 žáků, 71 úspěšných řešitelů
1. - 2. místo Adéla Chvalová (5.B), Linbda Chovancová (5.B) 192 bodů
3. - 4. místo Tomáš Johaník (5.B), Leontýna Holíková (5.B)- 180 bodů
seznam úspěšných řešitelů

      6. + 7. třídy - BENJAMIN 10.11., účast 113 žáků, 14 úspěšných řešitelů
1. místo Matyáš Marx (7.B) 220 bodů
2. místo Veronika Petroušková (6.C) 208 bodů
3. místo Marek Drdla (7.B) 194 bodů
seznam úspěšných řešitelů

aktualizováno: 14.11.2016      fotogalerie


Pohár primátora města Českých Budějovic - FLORBAL


obrazek        Dne 8.11.2016 se žáci naší školy účastnili další souteže o Pohár primátora města Českých Budějovic. Soutěžilo se ve florbale. Po vyhrané základní skupině jsme se utkali se ZŠ Grunwaldova a ZŠ Pohůrecká, kde se nám nepodařilo vítězství zopakovat. Skončili jsme na 3.místě.
Sestava: Baštýřová, Bašistová, Simandlová-brankařka, Kopečná, Nejedlá, Stejskalová, Brejžková, Egnerová, Sedlák Tomáš- brankář, Sedlák Martin, Walish, Zettner, Haymann, Voráček, Novosad, Špaček.
     Všem hráčům děkuji za účast a příkladnou reprezentaci školy.      Skolková Hana

aktualizováno: 9.11.2016      fotogalerie


Halloween 2016


obrazek  obrazek   obrazek

aktualizováno: 9.11.2016      fotogalerie


Cesty jídla - 8.třídy


obrazek        Žáci osmých tříd se zúčastnili v rámci chemicko-biologických praktik výukového programu „Cesty jídla“ v ekologickém centru Cassiopeia.
     Získali odpovědi na mnohé otázky. Jaké jsou "příběhy" potravin od semínka na poli po hotový výrobek? Jak potraviny cestují po světě, proč to tak je, a jaké to má dopady? Čím se liší ekologické zemědělství od běžné praxe, proč jsou biopotraviny dražší, k čemu slouží značka Fair Trade?

aktualizováno: 8.11.2016      fotogalerie


Naši prvňáčci


obrazek  obrazek   obrazek

aktualizováno: 7.11.2016      fotogalerie


Logická olympiáda - Krajské kolo


obrazek        Dne 4.11. se konalo krajské kolo LOGICKÉ OLYMPIÁDY, do kterého postoupili 3 žáci naší školy. A jejich výsledky jsou výborné!!
     Výsledky kategorie A:
12. místo v kraji Zemen, Antonín 5.B
18. místo v kraji Kočková, Markéta 4.A
     Výsledky kategorie B:
38. místo v kraji Vopalecký, Vladimír 8.A

aktualizováno: 4.11.2016      fotogalerie


Fotogalerie 3.C, keramika


obrazek   fotogalerie KERAMIKA
fotogalerie "M-stavby z kostek 3.C"
fotogalerie "Pč-zvířátka + jablko s červíkem 3.C"
fotogalerie "Reklamy ČJ 3.C"
fotogalerie "Tvoření z kaštanů 3.C"

aktualizováno: 2.11.2016


Halloween v naší škole – 31. října


obrazek        Přijďte v pondělí 31. října do školy ve strašidelných kostýmech!
     Proč? Protože je svátek Halloween, který se slaví v anglicky mluvících zemích.
     A my se (rádi) učíme angličtinu!

     Znáš tyto strašidelné bytosti na obrázku? Jsou to alien, ghost, goblin, mummy, werewolf, skeleton, witch, zombie nebo vampire?

aktualizováno: 22.10.2016


Povltavské setkání Baltíků - 11. ročník


obrazek        Ve dnech 21. a 22.10.2016 se konal již 11. ročník soutěže Povltavské setkání Balítků.
     Soutěž se konala v rámci Evropského týdne programování CODEWEEK
     Akci finačně zaštítilo Město České Budějovice.
     Zúčastnilo se přes 50 žáků od 3. do 9. tříd (včetně dětí z víceletých gymnázií) z celé republiky (Strakonice, Praha, Holice, Bílina, Hodkovice,..) ve 2 kategoriích.
     Kategorie A: 3. místo Tobiáš Brodec 5.A, 5. místo Patrik Staes 5.A, 7. místo Daniel Stránský 4.C, 8. místo Tomáš Brichta 5.A, 9. místo Ondřej Ryjáček 3.B,..
     Kategorie B: 1. místo Matyáš Hronek 6.B, 4. místo Jakub Haymann 8.C, 7. místo Dagmar Jisoušková 6.B, 10. místo Alex Tušl 6.B,...

     Všem soutěžícím děkujeme za vzornou reprezentaci školy a GRATULUJEME VÍTĚZŮM!!
tabulka všech soutěžících

aktualizováno: 22.10.2016       fotogalerie


Prezentace pro rodiče vycházejících žáků


obrazek   prezentace pro rodiče vycházejících žáků ze dne 17.10.2017 - téma PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

aktualizováno: 17.10.2016


Výtvarná soutěž


obrazek        Národní park Šumava , který je už 25 let chráněným ostrovem zachovalé přírody ve střední Evropě, vyhlásil k výročí výtvarnou soutěž nazvanou "Šumava- domov vzácných živočichů a rostlin."
     Do soutěže bylo zasláno 453 výtvarných prací, které byly vyhodnoceny pětičlennou komisí, zastoupenou pedagogy, zástupci Správy NP Šumava a DDM.
     Naši školu reprezentovala na soutěži Lucie Cvikrová z 9.B a za svou kresbu „Rys ostrovid- dívám se na vás" získala 1. místo ve čtvrté kategorii.

aktualizováno: 17.10.2016


Logická olympiáda - kategorie B


obrazek        Výsledky kategorie B: (účast 215 žáků)
1.místo ve škole, 32.-40. místo v kraji Vopalecký, Vladimír 8.A - krajský semifinalista
2.místo ve škole, Tichý, Daniel 9.A
3. místo ve škole Sedlák, Martin 9.A
     Vítězům gratulujeme a postupujícím budeme držet palce v pátek 4.11.2016, kdy se bude konat krajské kolo (Krajský úřad U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice)

aktualizováno: 17.10.2016


Logická olympiáda - kategorie A


obrazek        Výsledky kategorie A: (účast 186 žáků)
1.místo ve škole, 8. místo v kraji Zemen, Antonín 5.B - krajský semifinalista
2.místo ve škole, 13.-15. místo v kraji Kočková, Markéta 4.A - krajský semifinalista
3. místo ve škole Primusová, Martina 4.A
     Vítězům gratulujeme a postupujícím budeme držet palce v pátek 4.11.2016, kdy se bude konat krajské kolo (Krajský úřad U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice)

aktualizováno: 12.10.2016      fotogalerie


Vážení rodiče,


     chtěl bych vás informovat o mimořádně kráceném vyučování dne 11.10.2016, kdy 1.stupeň končí výuku v 11.40 a 2. stupeň ve 12.35.
     Důvodem je účast pedagogů na pohřbu našeho dlouholetého kolegy, pana zástupce ŘŠ, PhDr. Vladimíra Stejskala.
     Děkuji za pochopení.
     Mgr. Miroslav Kůs, ředitel školy

aktualizováno: 7.10.2016


Kroužek zábavné logiky


obrazek         Kroužek zábavné logiky - začínáme ve čtvrtek 6. 10. 2016 od 15:15 do 16:15 h.
     Sraz zájemců o kroužek je v 15:10 h u šaten (u automatu).
     Zveme žáky na "hodinu zdarma". Můžete si vyzkoušet řešení logických úloh, šifrování a zahrát si zajímavé deskové hry.

aktualizováno: 5.10.2016


Logická olympiáda


obrazek        Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování.
     Ve dnech 3.-7.10. soutěží žáci 1. stupně. Postupně budou přidávány fotky do fotogalerie.

aktualizováno: 3.10.2016      fotogalerie


Akce školy v říjnu


obrazek   3.-7.10. - Logická olympiáda - 1. stupeň
10.-14.10. - Logická olympiáda - 2. stupeň
5.10. - Turnaj ve volejbale (Sportovní hala LOKO) - výběr žáků
7.10. - Krácené vyučování - Volby (1. st. do 11.40, 2. st. do 12.35)
14.10. - Den otevřených dveží SOŠ veterinární a zahradnická - 8. ročníky
21.10. -Exkurze do ZOO Hluboká nad Vltavou (savci) - 8. ročníky
21.10.,22.10. -Povltavské setkání Baltíků

aktualizováno: 26.9.2016


Akce školy v září


obrazek   5.9. - Wattsenenglish - 1.-4.třídy
19.9. - (17.00) Třídní schůzky 1. tříd
27.9. - Přespolní běh (Stromovka) výběr žáků
29.9. - Divadelní představení Cyrano - 6.-9. třídy (výběr)

aktualizováno: 26.9.2016


Kroužky na škole


     Začátek kroužků vedených pedagogy školy je v týdnu od 19.9.
Online přihláška je již ukončena, dále se hlaste rovnou u vedoucích kroužků na jejich emiaily. Zde zjistíte, zda je na kroužkuk ještě volné místo.

aktualizováno: 18.9.2016


PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA SŠ - termíny


     Prijímací zkoušky na SŠ budou jednotné pro všechny maturitní obory, pořadatel je CERMAT.
     Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace, je stanovena na tyto dny:
1. termín:
12.dubna 2017 - pro čtyřleté obory vzdělání
18. dubna 2017 - pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií
2. termín:
19.dubna 2017 - pro čtyřleté obory vzdělání
20. dubna 2017 - pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

aktualizováno: 13.9.2016


BAKALÁŘI


obrazek        Vážení rodiče,
dle předchozího avizování z konce školního roku jsme od 1.9.2016 z důvodu vaší i naší nespokojenosti se Školou on line přešli zpět k původnímu evidenčnímu programu Bakaláři.
     Do systému se přihlásíte přes Školní program, záložka ŽK. Vaše přihlašovací údaje by měly zůstat nezměněny. V případě problémů kontaktujte třídního učitele.
     Děkujeme za splupráci a pochopení.
Vedení školy

aktualizováno: 6.9.2016


Kroužek pro děti VĚDA NÁS BAVÍ


obrazek        Kroužek pro děti VĚDA NÁS BAVÍ– děti se v kroužku hravou a zábavnou formou seznámí s taji vědních oborů (fyzika, chemie, astronomie, přírodopis), postaví si ekologický automobil, fungující model trávicí soustavy, zjistí, jak vznikají mapy nebo proniknou do tajemství stavby periskopu apod. Zkrátka vyzkouší si, jaké to je, stát se na chvíli malým vědcem.
     Lekce jsou naprosto bezpečné a vhodné už pro děti od 6 do 12 let.
     Přihlášky a více informací na webu kroužky VĚDA NÁS BAVÍ.
     letáček

aktualizováno: 8.9.2016


KROUŽKY na ZŠ a MŠ L.Kuby


obrazek        DALŠÍ AKTUALIZACE NABÍDKY KROUŽKŮ!!
Je zveřejněn seznam kroužků při ZŠ, přihlašujte se prosím přes elektronickou přihlášku, která je na stránce kroužků.

Na kroužky, které nejsou vedené našimi pedagogy a nejsou v elektronické přihlášce, se přihlašujte pomocí odkazů, kontaktních emailů.
KROUŽKY

aktualizováno: 6.9.2016


Třídní schůzky pro rodiče žáků prvních tříd


obrazek         19. 9. (pondělí) v 17.00 hod. se budou konat třídní schůzky pro rodiče žáků prvních tříd (1.A,B,C)

aktualizováno: 1.9.2016


ŠKOLA MG A SPORTU - TJ METEOR a SK ELIM TEAM ČESKÉ BUDĚJOVICE


Nabídka sportovních aktivit pro chlapce i dívky pro školní rok 2016/2017.

aktualizováno: 2.9.2016


Pomůcky na výtvarnou výchovu pro žáky II. stupně ZŠ


Seznam pomůcek na výtvartnou výchovu pro žáky 2. stupně pro školní rok 2016/2017.

aktualizováno: 1.9.2016


Zahájení školního roku pro PRVŇÁČKY


obrazek         1. září - děti přijdou s rodiči v 8:00 do školy. Nebudou se přezouvat. Přinesou si aktovku, ve které si odnesou pracovní sešity a dárečky. Ve škole budou 1 vyučovací hodinu (do 8:45). Družina bude v provozu do 12:00, jídelna vaří až od 2. září.
     2. září - děti budou ve škole 2 vyučovací hodiny (do 9:40). Ráno se již přezují v šatně.
     5. září - děti budou ve škole 3 vyučovací hodiny (do 10:45).
     6. září - budeme se učit 4 vyučovací hodiny (do 11:40).

Příjemný konec prázdnin a těšíme se na Vás 1. září.
Paní učitelky Košková, Štádlíková, Vybíralíková

aktualizováno: 29.8.2016


Zahájení školního roku pro ostatní žáky školy


obrazek   Čtvrtek 1.září bude probíhat výuka od 8.00 do 8.45, škola se otevírá v 7.40.
Školní jídelna nevaří. upozorňujeme na zvýšené ceny obědů - viz ŠKOLNÍ JÍDELNA

Pátek 2. září výuka pro 1. stupeň od 8.00 do 11.40 hod,
pro 2. stupeň od 8.00 do 12.35 hod.

Od pondělí 5.9. bude výuka probíhat podle aktuálního rozvrhu.

aktualizováno: 29.8.2016


Neplánovaný školní výlet 3.C


obrazek        Když jsme se na konci školního roku loučili a přáli krásné prázdniny, nečekali jsme, že už za měsíc budeme zase spolu. Tentokrát ale nikoliv v Terčině údolí, v ZOO na Hluboké nebo v Trocnově, ale hned ve Vysokých Tatrách.
     Dodali jsme si odvahy k dalšímu turistickému výstupu a vystoupali jsme až na slovenský vrchol Rysy. Nyní už jsou časy letních prázdnin pryč a čeká nás nový školní rok 2016/17.
     Nikolka, Ondra, Adélka, Jirka a Verunka 4.C

aktualizováno: 1.9.2016       FOTOGALERIE


Partnerská školaDigitální vzděláváníNaše úspěchyPráce žákůŠkola spolupracuje