ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, L. Kuby 48, České Budějovice
FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Navigace
KONTAKTY


1.třída - 386 102 378

2.třída -386 102 374

3.třída - 386 102 379

mobil - 731 171 452


Informace o povinném předškolním vzdělávání


Informace o povinném předškolním vzdělávání určené pro zákonné zástupce dětí


Mateřská škola při ZŠ a MŠ L. Kuby 48IČO: 60077212

Ředitel ZŠ a MŠ: Mgr. Miroslav Kůs

Vedoucí pedagogická pracovnice MŠ: Bc. Michaela Zámečníková

Zřizovatel: Statutární město České Budějovice

Stanovená kapacita: 70 dětí
Počet tříd: 3

Počet dětí ve třídách:

1. třída Berušky = 23 dětí
2. třída Myšky = 24 dětí
3. třída Žabky = 23 dětí

Provozní doba: Po - Pá 6.30 - 16.30 hod.

skolka

Vize naší Mateřské školy


     Rádi bychom byli školou, kam budou chodit děti rády. Kde budou cítit pocit bezpečí a radovat se ze svého spokojeného dětství. Kde se budou rozvíjet, tvořit a učit se využít svůj potenciál. Vedeme děti ke vzájemné spolupráci, komunikaci, toleranci, úctě a důvěře. Snažíme se o vzájemné propojení výchovně vzdělávacího procesu s rodinným prostředím a rodinou. Vedeme děti k samostatnosti a soběstačnosti.

     Chceme zde vybudovat Mateřskou školu, která bude zaměřena ekologickým a technickým směrem. V dnešní době je čím dál tím více obtížnější propojení se s přírodou a proto vedeme děti k environmentálnímu smýšlení. O uvědomění si krásy a lehkosti přírody kolem nás, o péči a ochranu přírodních bohatství. O navrácení se k čistotě a přírodním zákonitostem. Dále děti seznamujeme v rámci projektu „Těšíme se do školy“ s technikou- interaktivní tabule, interaktivní stůl, atd.

skolka

Provoz školy


Provoz našeho zařízení je celodenní od 6:30 do 16:30 hodin. Příchod dětí je individuální, nejlépe však do 8:15 hod., aby nebyl narušen výchovně vzdělávací program.

Režim dne:
6:30-8:15 příchod dětí do Mš a volná hra, tělovýchovná chvilka
8:15-8:30 osobní hygiena
8:30-9:00 dopolední přesnídávka
9:00-9:30 řízená činnost, komunitní kruh
9:30-11:15 pobyt venku, osobní hygiena
11:15-12:00 oběd, osobní hygiena
12:00-14:00 polední odpočinek
14:00-14:30 osobní hygiena, odpolední svačina
14:30-16:30 didaktické hry, volná hra, pobyt venku, rozcházení dětí

Informace o školním roce 2016/2017


Organizace školního roku:

• Zahájení školního roku 1. 9. 2016
• Podzimní prázdniny 26. 10. - 27. 10. 2016 (omezený provoz Mš)
• Vánoční prázdniny 23. 12. 2016 - 2. 1. 2017 (Mš zavřena)
• Pololetní prázdniny 3. 2. 2017 (omezený provoz Mš)
• Jarní prázdniny 6. 3. – 12. 3. 2017 (omezený provoz Mš)
• Velikonoční prázdniny 13. 4. – 14. 4. 2017 (omezený provoz Mš)
• Hlavní prázdniny od od 1. 7. 2017 (Magistrát města ČB včas určí, které Mš budou otevřeny)
• Ve dnech státních svátků je Mateřská škola uzavřena!

S kým spolupracujeme


      Naše Mateřská škola spolupracuje s ekologickým centrem Cassiopeia - kde děti pomocí ekologických programů nalézají cestu zpět k přírodě a jejímu bohatství. Další spolupráce probíhá se Základní školou- v projektu „Těšíme se do školy“ - kde se děti hravou formou učí s technickými vymoženostmi Základní školy atj,…interaktivní tabule, interaktivní stůl, atd. Vedeme děti k počítačové gramotnosti a technické osvětě. Také spolupracujeme s Plaveckou školou, kde se děti každým rokem zdokonalují ve vodních hrách a přípravě na plavecké dovednosti. A nakonec se naše spolupráce obrací k rodičům, kteří jsou nám velice cenným přínosem do našeho vzdělávacího systému.

     Více o projektu na stránkách www.cegv-cassiopeia.cz

Úplata za předškolní vzdělávání a stravování


Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v MŠ ve školním roce 2015/2016 a výše úplaty za stravování v přiloženém dokumentu ZDE

Informace k zápisu do MŠ pro školní rok 2017/2018:


I. Vydávání přihlášek (žádostí o přijetí): 3.4 - 28. 4. 2017
● Preferujeme: Elektronické zadání přihlášky na internetové adrese: zapismscb.c-budejovice.cz a její následné vytištění
II. ● Pokud nemáte možnost si žádost vytisknout, využijte pomoci odboru školství MM (radnice – náměstí Přemysla Otakara II., 3. patro, číslo dveří 330; pouze ve dnech Po, St 9 – 11 a 13- 15 hodin, Pá 9 – 11 hodin.)
● Můžete také přijít do naší MŠ 27.4. 2017 od 10:00 do 12:00 a od 14:00 do 16:00.
Pro získání žádosti některým z výše uvedených způsobů musíte znát číslo pojištěnce (dítěte), které je uvedeno na kartičce jeho zdravotní pojišťovny.

III. Sběr vytištěných žádostí (zápis do MŠ): 2.5.- 3.5. 2017
Místo zápisu:
MŠ L.Kuby 48, ČB = vstup z ulice Boršovská, zápis se koná v kanceláři vedoucí učitelky MŠ Bc. Michaely Zámečníkové.

Úterý 2.5. 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Středa 3.5. 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00

U zápisu předložíte:
● vytištěnou (nejlépe oboustranně) a řádně vyplněnou žádost a přílohu potvrzenou dětským lékařem;
● rodný list dítěte;
● kartičku zdravotní pojišťovny přihlašovaného dítěte;
● doklad o trvalém bydlišti dítěte (pokud se liší od bydliště zákonných zástupců);
● občanský průkaz zákonného zástupce

Při rozhodování o přijetí nezáleží na tom, který den přijdete! ( První den počítejte s delší čekací dobou, případně dostanete časové objednání na den následující).

Kritéria pro přijímací řízení:
● trvalé bydliště v ČB 600 b
● věk dítěte ( pětileté, čtyřleté, tříleté) 1 600/ 800/ 400 b. (předškoláci -musí být přijati VŽDY v rámci stanoveného školského obvodu České Budějovice)
● den věku ode dne narození do 31.8.2017 0,5 b
● sourozenec v ZŠ nebo MŠ škole k 1.9, 2017 90 b

III. Od 9.5.2017 do 2.6.2017 bude probíhat přijímací řízení.

Informace k zápisu do MŠ pro školní rok 2016/2017:


I. Vydávání přihlášek (žádostí o přijetí): 14. 3. – 10. 4. 2016
● Preferujeme: Elektronické zadání přihlášky na internetové adrese: zapismscb.c-budejovice.cz a její následné vytištění
● Pokud nemáte možnost si žádost vytisknout, využijte pomoci odboru školství MM (radnice – náměstí Přemysla Otakara II., 3. patro, číslo dveří 330; pouze ve dnech Po, St 9 – 15 hodin, Pá – 9 – 11 hodin.)
● Můžete také přijít do naší MŠ 7.4. 2016 od 10:00 do 12:00 a od 14:00 do 16:00.

Pro získání žádosti některým z výše uvedených způsobů musíte znát číslo pojištěnce (dítěte), které je uvedeno na kartičce jeho zdravotní pojišťovny.

II. Sběr vytištěných žádostí (zápis do MŠ): 12. 4. – 13. 4. 2016
Místo zápisu:
MŠ L.Kuby 48, ČB = vstup z ulice Boršovská, zápis se koná v kanceláři vedoucí učitelky MŠ Bc. Michaely Zámečníkové.
Úterý 12. 4. 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Středa 13. 4. 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00

U zápisu předložíte:
● vytištěnou (nejlépe oboustranně) a řádně vyplněnou žádost a přílohu potvrzenou dětským lékařem;
● rodný list dítěte;
● kartičku zdravotní pojišťovny přihlašovaného dítěte;
● doklad o trvalém bydlišti dítěte (pokud se liší od bydliště zákonných zástupců);
● občanský průkaz zákonného zástupce

Při rozhodování o přijetí nezáleží na tom, který den přijdete! ( První den počítejte s delší čekací dobou, případně dostanete časové objednání na den následující).

Kritéria pro přijímací řízení:
● trvalé bydliště v ČB 600 b
● věk dítěte ( pětileté, čtyřleté, tříleté) 1 600/ 800/ 400 b.
● den věku ode dne narození do 31.8.2016 0,5 b
● sourozenec v ZŠ nebo MŠ škole k 1.9, 2016 90 b

Ve středu 4.5. 2016 10.00 do 12.00 hod máte možnost v ředitelně ZŠ a MŠ, L. Kuby 48, Č.B.: nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí pro přijetí dítěte do MŠ.

III. Od 18.4.2016 do 13.5. 2016 bude probíhat přijímací řízení.ODKAZY