Bezpečná cesta  do školy

projekt pro dopravní výchovu 2. tříd

Průběh projektu:

Projektu předcházela  příprava v hodinách prvouky, pracovních činností a výtvarné výchovy. S pomocí rodičů zjišťovaly děti  čas své cesty do školy.

10.5.  dopoledních hodinách plnili žáci 2. A, B, C tříd úkoly projektu. Pracovali s plánem okolí své školy, ověřili si znalost dopravních značek  a dopravních situací, projeli na koloběžce vyznačenou dráhu.

Hodnocení:

2. A, B, C třídy se s chutí zapojily do jednotlivých činností. Zaujaly je pokusy s nepřipoutaným panáčkem a  vajíčkem,  velkým zážitkem bylo pro ně projíždění slalomu na koloběžce. Všichni si zábavnou formou procvičili učivo z dopravní výchovy, která je součástí prvouky.

Cíl projektu - bezpečná cesta  do školy - byl splněn.