ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, L. Kuby 48, České Budějovice
FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA
aktivity školy v měsíci prosinec - leden 2016/2017

Projekt EDISON - HLEDÁME ZÁJEMCE O UBYTOVÁNÍ


      Od 27. února do 3. března 2017 proběhne na naší škole ve spolupráci s mezinárodní studentskou organizací AIESEC již třetí ročník projektu Edison.
      Ve škole letos přivítáme skupinu sedmi anglicky mluvících vysokoškolských studentů různých oborů z Brazílie, Číny, Gruzie, Indonésie, Chile, Malajsie a Mexika.
      Formou prezentací, her a soutěží seznámí žáky s životem, kulturou, zvyky, historií, přírodními specifiky a ekonomikou své země a povedou diskuse na různá společná témata mladých lidí.
      Cílem projektu je multikulturní vzdělávání, kontakt se zahraničím, procvičení angličtiny, motivace žáků ke zlepšení v angličtině, mezikulturní gramotnost a také získání přátel v zahraničí. Současně projekt pomáhá oživit výuku ve třídách.
      Se stážisty můžete celý týden bezprostředně komunikovat v angličtině, spolupracovat, rozmluvit se, odstranit ostych a zábrany při dorozumívání se s cizinci.

      HLEDÁME ZÁJEMCE O UBYTOVÁNÍ STÁŽISTY NEBO STÁŽISTKY!
      Hledáme rodiny, které chtějí ubytovat studenta nebo studentku od 26. 2. do 5. 3. 2017.
      Studentovi je potřeba poskytnout samostatný pokoj. Obědy a svačiny zajišťujeme ve škole. Stážisté budou schopni dopravit se do školy a ze školy sami. Vše další – podávání snídaně, večeře, společné akce, navázání mezinárodního přátelství – záleží jen na Vás.
      V případě zájmu, prosíme, kontaktujte nejpozději do 31. ledna 2017 ředitele školy p. Kůse kus@zsroznov.cz nebo paní učitelku Kvitovou - kvitova@zsroznov.cz.

Vizitky a videa studentů:
MARIA CLARA BRAZÍLIE ŽENA 19 - VIDEO
SHI CHEN ČÍNA ŽENA 24 - VIDEO
HIMMATUM NAFFIDA INDONÉSIE ŽENA 20 - VIDEO
MILCA LLANTEN CHILE ŽENA 23 - VIDEO
RUVINDRAN VASU MAJAJSIE MUŽ 20 - VIDEO
ERNESTO SIN MEXIKO MUŽ 20 - VIDEO
NIA PATARIA GRUZIE ŽENA 19 -video se připravuje

aktualizováno: 23.01.2017


PODKRUŠNOHORSKÉ SETKÁNÍ BALTÍKŮ


obrazek         Ve dnech 20. a 21.1. jsme se zúčastnili Podkrušnohorského setkání Baltíků v Bílině. Kromě soutěže zde děti ještě měly možnost pracovat v trvůrčích dílnách, vyzkoušet jízdu na velké autodráze a hry na X Boxech.
      A naši programátoři nám opět udělali velkou radost: kategorii C (6. - 9.) třída vyhrál 1. místo Matyáš Hronek (6.B), 12. místo Jonáš Brodec (6.B).
     Kategorie B (žáci 5. tříd): 1. místo Tobiáš Brodec, 3. místo Tomáš Brichta, 5. místo Patrik Staes, všichni 5.A
     Gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy!

aktualizováno: 23.01.2017 fotogalerie


Nový kroužek v prostorech školy od 2. pololetí


obrazek         Nový kroužek SEBEOBRANA PRO DĚTI KRAV MAGA, nábor 31.1. v tělocvičně ZŠ a MŠ L.Kuby 48
Informace - ZDE

aktualizováno: 23.01.2017


Okresní kolo dějepisné olympiáda


obrazek         16.1. se naši žáci zúčastnili okresního kola dějepisné olympiády. Všem děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy a za to, že svůj volný čas věnovali přípravě a studiu historie. M.Kopsová
     Z celkového počtu 54 soutěžících se na krásném 10.místě umístil vítěz školního kola Jakub Hejna (8.B), na 12. místě Matyáš Šíp (8.A) a na 21.místě Jakub Haymann (8.C)

aktualizováno: 18.01.2017


Akce školy v lednu


obrazek   3.1. - přednáška policie ČR - kyberšikana - 9.ABC
5.1,12.1. - kurz bruslení (4.ročníky)
6.1. - přenáška SANANIN (protialkoholová) - 7. třídy
9.1.,16.1. - plavecký výcvik - 2. třídy
10.1. - olympiáda AJ - poslechová část - 6.,7. třídy
10.1. - přednáška policie ČR - kyberšikana - 7.AB
12.1. - návštěva planetária - 5.ABC
12.1. - přednáška policie ČR - drogová problematika - 8.ABC
16.1. - vydávání zápisových lístků rodičům žáků 9. tříd
16.1. - informačí schůzka k lyžařskému výcviku- 7. třídy
16.1. - třídní schůzky
16.1. - dějepisná olympiáda - okresní kolo (Haymann, Hejna, Šíp)
17.1. - přednáška - bezpečnost, doprava - 1. ABC, 2.ABC
17.1. - olympiáda AJ - ústní část - 6.,7. třídy
17.1. - přednáška policie - extremismus
19.1. - přednáška o zdravé výživě - 7.B
19.1.-20.1. - Podkrušnohorské setkání Baltíků - Bílina
24.1. - projektový den - SPŠ a VOŠ automobilní a technická - 8.B
24.1. - matematická olympiáda - okresní kolo (5.+9. ročníky)
25.1. - projektový den - SPŠ a VOŠ automobilní a technická - 8.C
25.1. - minivolejbal - turnaj
27.1. - AJ s rodilým mluvčím - 3.AB
1.2. - projektový den - SPŠ a VOŠ automobilní a technická - 8.A

aktualizováno: 16.1.2017


Tříkrálová sbírka 2017


obrazek         Dne 5. 1. 2017 se dobrovolníci naší školy (žáci 3. až 6. ročníků) účastnili celostátní Tříkrálové sbírky. Na její realizaci se na naší škole kromě 29 dětí – koledníků podílela paní učitelka Irena Pilečková, pan školník Jan David, dobrovolníci z řad rodičů a příbuzných koledníků a pracovnice Dobrovolnického centra Diecézní charity České Budějovice Mgr. Veronika Faberová a Bc. Jitka Horáková všichni pod záštitou a dovolením pana ředitele Mgr. Miroslava Kůse.
      Děti koledovaly od 16h ve tříčlenných skupinkách pod vedením vedoucího skupinky, který dával pozor na to, aby se dětem nic nestalo a aby sbírka proběhla korektně bez problémů. Každá skupinka byla převlečená do obleků králů koledníků a pomocí mapky obešla své vybrané ulice ve čtvrti Rožnov. Výši vykoledované částky budeme vědět během příštího týdne, až budou pokladničky úředně rozpečetěny na Magistrátu města České Budějovice.
      Výnos celé sbírky pomůže stovkám projektů zejména pro seniory, lidi s postižením, matky s dětmi v tísni, lidi bez domova a sociálně vyloučené. Chtěla bych všem moc poděkovat a těším se na příští ročník.
Helena Tlapáková

aktualizováno: 11.01.2017       fotogalerie


JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA - informace Cermatu


obrazek         POZVÁNKA pro žáky základních škol na přijímačky nanečisto (na 4leté obory i víceletá gymnázia), které se uskuteční 1. a 3. února 2017. Žáci, kteří se hlásí na střední školy si mohou zdarma vyzkoušet testy z matematiky a českého jazyka. Součástí bude vysvětlení příkladů. Stačí, když žák vyplní rezervační formulář, který nalezne na našich stránkách ceskebudejovice.educanet.cz
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ V OBORECH VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU - čtěte na odkaze: JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA
      Aktualizované informace k příjímacím zkouškám - přímo od CERMATu!!
      KRITÉRIA, TERMÍNY, PŘIHLÁŠKY...
      ODKAZY na didaktické teszy z matematiky, českého jazyka
      Pro všechny žáky, kteří se chystají k příjímacím zkouškám (i víceletá gymnázia!)

aktualizováno: 9.01.2017


Matematická olympiáda


soutez   5.třídy - účastnilo se 9 žáků, 8 úspěšných řešitelů, okresní kolo se bude konat 24.1.na ZŠ Nerudova.
1. místo Ondřej Buchar (5.A), 2. - 3. místo Linda Chovancová (5.B), Markéta Kočková(4.A). Dálší úspěšní řešitelé: Adéla Chvalová, Martin Jung, Dan Bronec, Adina Roženská, Olga Janů.
9.třídy - 1 řešitel Jan Franěk (9.A) (úspěšný), postupuje do okresního kola, které se bude konat 24.1.na gymnáziu J.V.Jirsíka

ADVENTNÍ VÝLET DO SALZBURGU 2016


      Bylo krásné chladné ráno a my jsme se sešli u autobusu před školou ZŠ a MŠ L. Kuby v 7 hodin. Cesta trvala asi 3 hodiny, byla zábavná a pohodlná. Paní průvodkyně nám vyprávěla o historii města Salzburg. V tomto městě se narodil a vyrůstal W. A. Mozart.
      Cestou do muzea jsme prošli uličkami města a přes most, na kterém byly zámky zamilovaných <3. V muzeu jsme viděli mnoho pěkných exponátů z různých oborů (techniky, přírody). Byla tam dokonce i živá zvířata. Promítaly se tam opravdu zajímavé dokumenty.
      Paní průvodkyně nás poté dovedla na velmi pěkné adventní trhy. Tam jsme měli rozchod, abychom si mohli prohlédnout všechny stánky a občerstvit se například preclíky nebo punčem. Celé náměstí bylo nádherně osvětlené.
      Cesta zpět byla vyčerpávající, nicméně to nemění nic na tom, že to bylo krásné zakončení roku 2016 ve škole.
      Sarah Bašistová, Kristýna Baštýřová, Lucie Hindy, Michaela Kropáčková, Daniel Tichý z 9.A

aktualizováno: 5.1. 2017       fotogalerie


Soutěž - Vánoce s Baltíkem


obrazek         Do této soutěže děti posílají své programy vytvořené ve škole i doma, hodnotí funkčnost programu, originalita, grafika a propracovanost.
      Letos jsme měli velmi mnoho pěkných programů v kategorii A, do soutěže jsme mohli poslat jen omezený počet. A zde jsou výsledky našich dětí:
      Kategorie A (39 soutěžících): vynikají 2. místo Jan Slavětínský (5.A), výborné 3. místo Daniel Stránský (4.B) 5. místo Patrik Staes (5.A), 7. místo Eliška Plachtová, 8. místo Tobiáš Brodec, 9. místo Tomáš Brichta,11. místo jiří Fencl, 15. místo Ondřej Bednář, 19. místo jiří Gasseldorfer, 22.místo Michal Kalina, Tomáš Johaník
      Kategorie B (15 soutěžících): 5. místo tým Karel Šíma, Adam Primus, Jan Němec, 6. místo Vojtěch Divokáý, Jan Franěk, 7. místo Dagmar jiroušková, 8.-9. místo Alexej Tušl, 8.-9. místo Jana Suchanová 12. místo Jonáš Brodec
     Jako porotci letos pracovali zkušení programátoři: Jakub Haymann (8.C), Matyáš Hronek (6.B).
     Všem soutěžícím děkujeme za reprezentaci školy a vítězům gratulujeme!!

aktualizováno: 4.1. 2017       celkové výsledky


Fotogalerie 1.stupeň, keramika


obrazek   Čertovské učení
3.C PF 2017
Keramika prosinec 2016
Tvoření 4.A Vánoční ozdoba
Tvoření zima 3.C
Vánoční tvoření 1.- 5. tříd

aktualizováno: 3.1. 2017


Přání


obrazek


Vánoce ve druhých třídách


obrazek  obrazek   obrazek

aktualizováno: 2.1. 2017       fotogalerie


Vánoční setkání s Baltíkem


obrazek         Našeho Vánočního setkání s Baltíkem se zúčastnilo přes 70! dětí se svými rodiči.
      Všem děkujeme za příjemnou atmosféru, rodičům za výborné cukroví a hlavně všem dětem za jejich pěkné programy a prezentace!
      Přejeme krásné prožití vánočních svátků, klid a mír všem.

aktualizováno: 21.12. 2016       fotogalerie


Vánoční tvoření v prvních třídách


obrazek  obrazek   obrazek

aktualizováno: 21.12. 2016       fotogalerie


VÁNOCE, VÁNOCE, PŘICHÁZEJÍ…


obrazek         S tématem Vánoc pracovali žáci třetích, čtvrtých a pátých ročníků na hodinách informatiky. V programu Malování vytvářeli obrázky, z nichž si některé můžete prohlédnout ve fotogalerii.

aktualizováno: 21.12. 2016       fotogalerie


VÝTVARNÉ ODPOLEDNE NA PRVNÍM STUPNI


obrazek         Mnohdy, víc než nákladný dar, potěší ručně vyrobená maličkost. A obzvlášť, když ji vytvoří děti. Téměř sedmdesát dětí se sešlo ve čtvrtek 15. prosince odpoledne ve staré budově, aby si vyrobily drobné dárky pro své nejbližší.

aktualizováno: 19.12. 2016       fotogalerie


Olympiáda v českém jazyce

soutez         Školní kolo 24.11. 2016
1. místo N.Domínová 21 bodů P.Soukup 21 bodů
2. místo A. Hovorová 18 bodů
3. místo J. Vávra 17 bodů
4. místo M.Sedlák 16 bodů
5. místo E.Sklenářová 15 bodů
6. místo D.Tichý 14bodů
Okresního kola se zúčastní Domínová(9.B) a Soukup(9.C)

SBĚR STARÉHO PAPÍRU


obrazek         KONTEJNER BUDE PŘISTAVEN v pátek 16.12. od 7.00, tudíž rodiče mohou sběr přivézt přímo do kontejneru.
      Naše škola se i v letošním školním roce zapojí do sběru starého papíru. Kontejner bude přistaven v předvánočním týdnu. Ty můžeš sběr nosit denně od 1. do 15. prosince v době od 7.40 do 7.55 hodin prosince pod schody k jídelně. Papír musí být svázaný a zvážený.
      Na závěr akce opět připraveny odměny.

aktualizováno: prosinec 2016


Literární soutěž „Jihočeský úsměv“


obrazek        30. listopadu jsem se zúčastnila předání cen ve Vědecké knihovně v literární soutěži „Jihočeský úsměv“, práce byla hodnocena klubem Obce spisovatelů. Do soutěže bylo zasláno 164 prací od 159 žáků v různých věkových kategoriích, a to nejen ze základních škol, ale i z víceletých gymnázií. Zaregistrovalo se tak 24 škol z celého Jihočeského kraje, a dokonce jeden čtenářský kroužek. Celé předání cen provázela krásně slovem paní Hana Hosnédlová. Moje práce byla přečtená na 4. místě a po přečtení následovalo vystoupení písničkáře Vladimíra Sulka. Práce byly čtené v pořadí podle umístění. Všechny práce byly nádherné, některé byly příběhy ze života, romantické a zasněné, jiné vymyšlené tajemné příběhy, dobrodružné až sci-fi.
     Kromě mě se za naši školu zúčastnili 3 žáci. Je docela škoda, že nás nebylo víc. Věřím, že každý dokáže něco napsat, vždyť to nemusí být povídka, může to být básnička, písnička nebo jen to, co vás zrovna napadne. Já prostě věřím, že každý je výjimečný.
     Dagmar Jiroušková 6.B
čtěte práci ZDE

aktualizováno: 14.12.2016      fotogalerie


Setkání baltíků ve Strakonicích


obrazek        Ve dnech 9.-10.12.2016 jsme se vypravili do Strakonic na další z řady soutěží s Baltíkem. tentokrát bylo téma POkémoni a naši soutěžící 1.den vytvářeli vlastní příběh s některými danými tématy. Hodnotila se hlavně grafická stránka programu. Další den bylo několik přesných krátkých úložek.      Soutěžilo se ve 2 kategoriích a opět jsme se umístili hlavně v 1. polovině startovního pole a přivezli si 2 medaile.
     Kategorie A ( žáci 1. stupně) -29 soutěžících: 3. místo Adéla Chvalová 5.B, 4. místo Tobiáš Brodec 5.A. 7. místo Partik Staes 5.A, 8. místo Daniel Petrů (3.B), 12. místo tým Ondřej Ryjáček (3.B), 17. místo Kristina Staesová (4.B)
     Kategorie B (žáci 2. stupně) - 19 soutěžících: 3. místo Matyáš Hronek 6.B, 6. místo Jakub Haymann 8.C, 7. místo Dagmar Jiroušková 6.B (V grafické části 1. dne byla na 1. místě ze všech účastníků!!)
Všem soutěžícím děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a vítězům BLAHOPŘEJEME!!

aktualizováno: 12.12.2016      fotogalerie


Akce školy v prosinci


obrazek   1.12.,8.12., 15.12. - Kurz bruslení (4.ročníky)
1.12.,5.12.,7.12. - Výroba gelových svíček
2.12. - Ukázky Capoiery N.Craus (8.třídy)
5.12.,12.12.,19.12. - Kurz plavání - 2.tř
8.12. - Okresní kolo ve florbale - starší žáci
9.12.,10.12. - Vánoční setkání Baltíků - Strakonice
13.12. - Vánoční lidové zvyky - muzeum ČB - 3AB.
15.12. - Vánoční lidové zvyky - muzeum ČB - 3C.
15.12. - Výtvarné odpoledne pro žáky 1. stupně
20.12. - Vánoční setkání s Baltíkem a rodiči - od 16.00
21.12. - adventní výlet do rakouského Salzburgu - 8.,9. ročníky ( navštívíme přírodovědné muzeum "Haus des Natur", průvodce nás poté provede městem a nakonec zavítáme na vánoční trhy)

aktualizováno: 8.12.2016


Dějepis - Klínopis starověké Mezopotámie.


obrazek         Žáci 6.ročníků si v hodinách dějepisu vyzkoušeli, jaké by bylo stát se písařem v oblasti starověké Mezopotámie a zapisovat na hliněné destičky pomocí klínového písma a obrázkového písma (piktogramů).
      Všichni by umění písařů zvládli na výbornou.

aktualizováno: 5.12.2016      fotogalerie


VÝTVARNÉ ODPOLEDNE pro žáky 1. – 5. tříd


      Přijď si vyrobit vánoční dárek, kterým můžeš potěšit svoje nejbližší.
      Můžeš si ozdobit skleničku na čajovou svíčku, zhotovit patchworkovou ozdobu, připravit ozdobný svícen…
      Kdy? 15. prosince od 13.30 hodin
      Kde? 2. patro staré budovy
      Přihlášku si vyzvedni ve staré budově a vyplněnou ji odevzdej nejpozději do 8. prosince.

aktualizováno: 1.12.2016


Partnerská školaDigitální vzděláváníNaše úspěchyPráce žákůŠkola spolupracuje