ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, L. Kuby 48, České Budějovice
FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ZŠ a MŠ L.Kuby 48ZŠ a MŠ L. Kuby 48,
370 07, České Budějovice

IČO: 60077212

ředitel školy
Mgr. Miroslav Kůs
tel: 386 102 350, fax: 386 102 360, mob: 603 829 213

zástupce ředitele školy
Mgr. Romana Kábelová
tel: 386 102 352, mob: 603 829 212

sekretariát
Gustava Suchanová
tel: 386 102 351

Tel. pro omluvy dětí - 731 171 442

Tel. jídelna - 386 102 356

Tel. družina - 386 102 355

Tel. MŠ - 386102374, mob. 731171452

další kontakty

Zvonění1. hodina     08.00 - 08.45
2. hodina     08.55 - 09.40
3. hodina     10.00 - 10.45
4. hodina     10.55 - 11.40
5. hodina     11.50 - 12.35
6. hodina     12.45 - 13.30
7. hodina     13.30 - 14.10
8. hodina     14.10 - 14.55


Návštěvnost#########


Dnes je:


Svátek má:


VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ZŠ L. Kuby, ČB

Pro vstup do jednotlivých sekcí školy zvolte nabídku z horního menu

ZÁPISY DO PRVNÍCH TŘÍD 2017


skola      TERMÍN ZÁPISŮ DO PRVNÍCH TŘÍD:
čtvrtek 6.4.2017 14.00 – 18.00 hod.
pátek 7.4.2017 14.00 – 18.00 hod.

ZÁKLADNI INFORMACE:

1)Zapsány budou děti, které dovrší 6 let věku do 31.8. 2017 a děti, které měly odklad školní docházky.
2)Na žádost zákonných zástupců mohou být zapsány i děti, které dosáhnou 6 let věku po 31.8.2017 (nutno doložit kladné vyjádření školského poradenského zařízení, případně odborného lékaře).
3)Při zápisu zákonní zástupci předloží rodný list dítěte a občanské průkazy . U starších dětí 6-ti let dále doklad o odkladu školní docházky.
4)K zápisu je nutné se dostavit, i když budete požadovat odklad školní docházky.
!!! Nově změna
podle § 37 odst. 1 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017 !!! Pokud budete žádat o odklad školní docházky, musíte již k zápisu přinést žádost o odklad, doporučení pedagogicko-psychologické poradny a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa. Při absenci těchto dokumentů nelze žádosti o odklad vyhovět.
5)Náhradní termín zápisu lze dohodnout v odůvodněných případech se zástupcem ředitele školy (telefon 603 829 212).


Informace k přijímání žáků:

Základní škola plánuje otevřít celkem 3 první třídy s celkovou kapacitou 72 žáků.
Není rozhodující pořadí, kdy k zápisu děti přijdou! 

Pro přijetí žáka do školy platí tato kritéria:


1)Přednostně budou přijímány děti s trvalým bydliště ve spádovém obvodu školy (zákon č. 561/2004 Sb., § 36, odst.7). V případě naplnění plánované kapacity otevíraných 1. tříd je dalším kritériem sourozenec stávajícího žáka, který již navštěvuje dané vzdělávací zařízení a o ostatních přijatých dětech bude rozhodovat los.
2)Při volné kapacitě budou přijímány děti z jiných školských obvodů:
a) které mají sourozence stávajícího žáka, který již navštěvuje naši školu
b) podle vzdušné vzdálenosti jejich bydliště vzdálenost trvalého pobytu dítěte do školy
(vchod- vchod)
3)Děti, které obdržely rozhodnutí o odkladu školní docházky pro školní rok 2016 - 2017, podléhají rovněž výše uvedeným kritériím.


Návštěva školy před zápisem:

Den otevřených dveří škola neorganizuje. V případě zájmu je možné individuálně dohodnout prohlídku školy s případnou návštěvou tříd 1. stupně. Kontaktní číslo do kanceláře školy 386 102 351, 731 171 442

Důležité upozornění:

Na žádosti o přijetí dítěte k povinné školní docházce je nutný podpis obou zákonných zástupců dítěte. Znamená to, že oba zákonní zástupci tímto podpisem vyjadřují svůj souhlas s přijetím dítěte do naší školy.

Je možné postupovat takto:

• K zápisu se dostaví oba zákonní zástupci a žádost vyplní na místě.
• Dostaví-li se k zápisu jen jeden zákonný zástupce (druhý z jakéhokoliv důvodu nemůže), má možnost přinést si plnou moc podepsanou druhým zákonným zástupcem.

Modernizace učebny chemie podporující zvýšení kvality a metod vzdělávání na ZŠ a MŠ, L. Kuby 48, Č. B.


   Na Základní škole a Mateřská škole, L.Kuby 48, České Budějovice probíhá realizace projektu: “Modernizace učebny chemie podporující zvýšení kvality a metod vzdělávání na ZŠ a MŠ L.Kuby 48, Č.B.“, reg.č.: CZ.1.14/2.4.00/34.03257, který byl podpořen dotací z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad.

TISKOVÁ ZPRÁVA


Dotované mléčné produkty pro žáky

skola        Naše škola poskytuje od 3. 9. 2013 svým žákům mléčné výrobky podporované Evropskou unií a Českou republikou v rámci programu "Mléko pro evropské školy."
     Výdej z chlazeného mléčného automatu.
     Jednotná cena pro všechny mléčné produkty je 6 Kč.
Podrobnosti o jednotlivých produktech

ŠKOLA HROU

Jsme úplnou školou s 1. až 9. postupným ročníkem s plnou kvalifikovaností pedagogů a nacházíme se v okrajové části města České Budějovice ve čtvrti Rožnov.

Škola vzdělává okolo 550 žáků, na prvním stupni ve třinácti až čtrnácti kmenových třídách a na druhém stupni v devíti až deseti kmenových třídách. Po řadu let škola spolupracuje s Pedagogickou fakultou v Českých Budějovicích ve výchově nové generace učitelů, neboť budoucí pedagogičtí pracovníci na naší škole získávají své první zkušenosti jak při násleších, tak při svých pedagogických výstupech.
Na oplátku naše škola získává poznatky o nových trendech ve vzdělávání na PF. Díky této spolupráci jsme v roce 2004 získali statut „Fakultní základní škola“.

Vzdělávací program naší škola má název "ŠKOLA HROU", začni si hrát!


Poznáš, co je na obrázku? Vpravo jsou skryté dílky puzzle. Vytáhni je a slož.